แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
ข้อบ่งใช้/ข้อควรปฏิบัติ
1.หากงานหรือกิจกรรมใดจำเป็นต้องจัดสถานที่ให้เขียนบันทึกข้อความแจ้งที่ห้องบริหารทั่วไปโดยตรง
2.กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนใช้ห้องทุกครั้ง
3.หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ห้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง(พร้อมกรอกแบบฟอร์ม)
4.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ การใช้ห้อง กรุณาติดต่อขอรับกุญแจได้ที่ห้องบริหารทั่วไป
5.ประตูสำหรับไขกุญแจ ประตูหมายเลข 2104
6.การใช้'งานเพื่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนกรุณาจัดเก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ
7.ปิดไฟ, เครื่องปรับอากาศ, โปรเจคเตอร์ หลังการใช้ทุกครั้ง
8.ในกรณีที่ขอรับกุญแจเพื่อเปิดใช้บริหารด้วยตนเอง กรุณานำกุญแจมาคืนที่ห้องบริหารทั่วไปทุกครั้ง
9.กรุณารักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
10.ตรวจสอบสิ่งของมีค่าหรือทรัพย์สินก่อนออกจากห้อง
***รายการจองห้องล่วงหน้า
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. อบรมและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ***ฝ่ายกิจกรรมหอพัก
โปรดใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service