FORMULARI PER PRODUCTORS

La finalitat d'aquest formulari es poder ampliar la nostra cartera de proveïdors i productes, tenint un contacte més directe i poder conèixer més detalladament els productes que oferiu.

  DADES DE CONTACTE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DADES DEL PRODUCTE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Llei 15/1999 de protecció de dades personals (LOPD)

  El client autoritza la incorporació de les seves dades personals a un fitxer de l’empresa AGROBOTIGA DEL CARDENER, amb finalitats d'informació i promoció d’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i d’acord amb la Llei 34/2002, podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions electròniques. En cas de dubte, i per exercir els drets esmentats, podeu adreçar-vos a agrobotigadelcardener@gmail.com