Gulbenes novads - uzņēmējdarbības attīstībai.
Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Sadarbībā ar Gulbenes novada domi, mums kopā ir lieliska iespēja uzlabot uzņēmējdarbības vidi novadā – no 2016. - 2023.g. piesaistot daļu no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīcībā esošajiem atbalsta instrumentiem €25,76milj.apmērā.

Anketas datu apkopojums ir galvenais resurss Biznesa inkubatora attīstības plāna veidošanā. Jūsu sniegtās atbildes uz anketas jautājumiem var noteikt Biznesa inkubatora izveidi Gulbenes novadā, citiem vārdiem sakot - MUMS IR TIKAI VIENA IESPĒJA pierādīt Gulbenes novada potenciālu Latvijas pašvaldību konkurencē.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa ir gatava turpināt darbu un palīdzēt Jums attīstīties!

*
MM
/
DD
/
YYYY
Uzņēmuma nosaukums
Your answer
E-pasts
Your answer
Uzņēmējdarbības ilgums (no dibināšanas brīža):
Uzņēmējdarbības forma:
Lūdzu, norādiet uzņēmuma dibināšanas iemeslu: *
Required
Uzņēmumā nodarbināto personu skaits: *
Vai pēdējo 2 gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir notikušas sekojošas izmaiņas:
Palielinājies
Nav mainījies
Samazinājies
Darbinieku skaits
Darba algu apjoms
Uzņēmuma apgrozījums
Uzņēmuma peļņa
Kādā nozarē šobrīd strādā Jūsu pārstāvētais uzņēmums? *
(Iespējams atzīmēt vairākas atbildes)
Required
Kāds ir uzņēmuma saimnieciskās darbības mērķa tirgus?
(Iespējams atzīmēt vairākas atbildes)
Vai uzņēmējdarbībā saskaraties ar sekojošām problēmām? *
Ļoti aktuāla
Aktuāla
Neitrāla
Nav aktuāla
Grūti pieejami kredīti un finanšu resursi
Eiropas struktūrfondu līdzekļi
Kompetentu speciālistu trūkums
Nepietiekama tirgus analīze
Nepietiekams Informatīvi izglītojošu pasākumu skaits
Infrastruktūras pieejamība un kvalitāte
Negodīgi partneri un klienti
Zema pirktspēja
Liela konkurence
Pašvaldības saistošo noteikumu prasības
Kontrolējošo institūciju lielais skaits
Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai
Iepirkumu konkursu politika
Korupcija
Kādi ir iemesli darbības attīstības kavēšanai Jūsu uzņēmumā ? *
(atzīmēt ne vairāk kā 3 )
Required
Lūdzu, atzīmēt 3 nozīmīgākos uzņēmējdarbības virzienus, kas pēc Jūsu domām varētu veicināt Gulbenes novada ekonomisko attīstību? *
Required
Kādi Jūsuprāt ir svarīgākie uzdevumi, kas būtu jāveic novadā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai? *
Prioritāti
Jāievieš tuvākajā laikā
Nākotnes perspektīvā
Industriālo platību un telpu iekārtošana
Energoapgādes uzlabošana
Sabiedriskā transporta kustības uzlabošana
Esošo ceļu apsaimniekošana
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pilnveidošana
Ierobežojumu mazināšana teritoriju, ēku un telpu izmantošanai uzņēmējdarbībai
Sadzīves pakalpojumu attīstība
Telpu nomas pakalpojumu pieejamības attīstība
Jaunu ceļu būvniecība
Jūsu ieteikums uzņēmējdarbības vides attīstībai Gulbenes novadā.
Your answer
Kādu atbalstu Jūs sagaidāt no pašvaldības uzņēmējdarbības attīstībai? *
Required
Cik bieži Jūs esat ieinteresēti apmeklēt izglītojošus pasākumus (seminārus, prezentācijas, apmācības u.c.), kas palīdzēs attīstīt, vadīt uzņēmumu? *
1 reizi nedēļā
2 reizes mēnesī
1 reizi mēnesī
1 reizi ceturksnī
Nav aktuāli
Mārketings /Reklāma
Sociālo tīklu aktivitātes uzņemējdarbībai
Eksporta tirgus
Preču zīmes
Jaunākās aktualitātes tirgū / Trendi
Pārdošanas vadība
Investīciju piesaiste
Kā attīstīt inovatīvus produktus
Cenu noteikšana
Personālvadība
Produktu pozicionēšana
Cik būtisks uzņēmējdarbības attīstībai varētu būt finansiāls grants līdz 100% informatīvu semināru, mentoru konsultācijām (tikai Biznesa inkubatora klientam)? *
Nav aktuāls
Būtisks
Cik būtisks Jūsu komercdarbības izaugsmei ir finansiāls grants līdz 50% ar uzņēmējdarbību saistītu speciālo pakalpojumu saņemšanai (telpu, iekārtu, materiālu iegādei, sertificēšana, patentēšanas, mārketinga, tirgus analīze, juridiskie, grāmatvedības u.c. pakalpojumi)? *
Nav aktuāls
Ļoti būtisks
Kā Jūs vērtējat Biznesa inkubatora (BI) izveidi Gulbenes novadā - esošo un potenciālo uzņēmēju atbalstam?
Vai Jūsu pārstāvētā uzņēmuma attīstībai ir nepieciešama sekojoši Biznesa inkubatorā pieejamie atbalsta pakalpojumi:
Iespējams, tuvākā gada laikā
Līdz 2023. gadam nē
Labiekārtotas telpas
Produktu prototipu izstrāde
Sertificēšanas pakalpojumi
Laboratoriskie pakalpojumi
Tirgus analīze
IT pakalpojumi
Papildu finansējuma piesaiste (riska kapitāls)
Jaunu produktu testēšana
Apmācības jaunu produktu virzīšanai tirgū
Eksporta, augsta līmeņa vadītāju atbalsts
Darba aizsardzības pakalpojumi
Lietvedības pakalpojumi
Paldies par atsaucību! Mēs ņemsim vērā Jūsu viedokli un ieteikumus veidojot Biznesa inkubatora attīstības plānu, kas tiks iesniegts izvērtēšanai LIAA.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms