Podporná rodičovská skupinka - pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom alebo vysokofunkčným autizmom.
Cieľom Podpornej skupiny rodičov je vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa rodičia môžu navzájom zdieľať o vplyve diagnózy autizmu na ich osobný život a v ktorom môžu nájsť príležitosť pre svoj osobnostný rast a psychologické ovlaženie. Skupinka sa bude opierať o myšlienky Carla Rogersa, ktoré sú upravené pre potreby rodičov detí s AS/VFA. Človek sa pod vplyvom rôznych stresov dostáva do stavu roztrieštenosti, čo má negatívny dopad na jeho/jej emócie. Úlohou podpornej skupinky je poskytnúť takémuto človeku bezpodmienečné prijatie, ktoré v ňom spustí proces vlastnej integrácie. Rogers sám povedal, že tento prístup nie je technika, „ale spôsob bytia“. V skupinke sa zameriame na rodičovsko-centrický model, kde sa budeme usilovať o prepojenie sveta detí s AS/VFA s emocionálnym svetom ich rodičov.

Podpornú skupinu rodičov plánujeme otvoriť ako uzavretú skupinu pre 4 až 8 rodičov, ktorí sa budú stretávať v naplánovaných termínoch, celkom 10 krát. Skupinu vedie psychológ Juraj Šikra, ktorý bude rodičov aktívne počúvať, posilňovať, ale i nabádať k aktivite. V rámci skupinových aktivít budú rodičia zdieľať svoje skúsenosti medzi sebou, písať súkromné krátke reflexie v rámci rozvoja s lektorom a vyhotovia 5 až 8 minútovú záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si dohodnú s lektorom.

Ako zhodnotila rodičovskú skupinu jedna z účastníkov: "V skupinke rodičov sa cítim podporovaná a prijímaná, dozvedám sa aj o iných prístupoch a pohľadoch na veci, ktoré trápia aj mňa. Zároveň zisťujem, koľko toho máme spoločného. Každé stretnutie je pre mňa exkluzívnou príležitosťou zamyslieť sa a aktivizovať sa."

Poplatok za 10 dvojhodinových stretnutí je 200 EUR na rodiča alebo 350 EUR na obidvoch rodičov. Poplatok sa hradí vopred. V cene je okrem občerstvenia počas každého stretnutia zabezpečená aj individuálna spätná väzba a konzultácia
s facilitátorm. Kapacita skupiny je obmedzená na 8 miest.


TERMÍNY - vždy v utorok od 17:30 do 19:30

2-5-2017 6-6-2017 4-7-2017
9-5-2017 13-6-2017 11-7-2017
16-5-2017 20-6-2017
23-5-2017 27-6-2017
30-5-2017

V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 28. apríla 2017. Po uzavretí prihlášok Vám pošleme ďalšie informácie k platbe.

Viac informácií ohľadne obsahu rodičovskej skupiny, píšte na sikra@andreas.sk .

foto z rodičovskej skupinky z 11. apríla 2017 (archív Andreas)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms