แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด/สืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์
งดบริการยืมหนังสือห้องสมุด มรย. ตามประกาศมหาวิทยาลัย ช่วงวิกฤติโรคโควิด-19
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse