Dudley Street Neighborhood Charter School

2017-2018 ĐƠN XIN HỌC
=========================================================================

• Là trường “charter school” công lập dành cho tất cả học sinh trong Boston Public Schools
• Phục vụ học sinh trong các lớp K1 đến lớp 5
• Kỳ vọng học tập cao cho học sinh với sự giúp đỡ và trau dồi cho mỗi em
• Có chương trình học ngoài giờ chính về nghệ thuật, âm nhạc, múa, khoa học và thể dục
• Hợp tác chặt chẽ với gia đình và cộng đồng


Hiện Đang Nhận Đơn Cho Niên Học 2017-18

Trường Dudley Street Neighborhood Charter School (DSNCS) nhận tất cả học sinh đủ tuổi đang định cư trong thành phố Boston. DSNCS đang nhận đơn cho chỗ ở lớp K1 và một ít chỗ ở các lớp K2, 1, 2, 3, 4 và 5.

  THÔNG TIN VỀ HỌC SINH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ~ Để vào lớp K1, học sinh phải đủ 4 tuổi bởi ngày 1 tháng 9 năm 2017
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Địa chỉ của học sinh:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sibling Information

  This is a required question
  This is a required question