แบบฟอร์ม
สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ชื่อ – สกุล *
คณะ *
สาขาวิชา *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
มีความประสงค์ขอรับทุนการผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่อง..... *
รหัสวิชา/ชื่อวิชา *
ตัวอย่าง 1254895/การเรียนการสอนด้วยตัวเอง
ลำดับสัปดาห์ที่สอนตาม มคอ3 (สื่อวีดิโอ) *
พร้อมกับแนบ มคอ 3
ไฟล์ มคอ. 3 *
Required
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 พบผู้เชี่ยวชาญ เวลา 13.00 น-16.30น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องสัตตบุษย์ ชั้น 2
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟนด้วยตนเอง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง 1112 ชั้น 1 (สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/hirRwoFqZS69WDuv1)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sakon Nakhon Rajabhat University. - Terms of Service