A percepción da coeducación nas familias.
Somos Katrina Espinar Herranz e Pablo Soto Casás, estamos a facer un cuestionario sobre a percepción da coeducación nas familias da nosa comunidade educativa. Este cuestionario é totalmente anónimo. Os datos recopilados só van a estar manexados polo persoal encargado desta investigación, a cal será publicada nun artículo académico. Grazas polo seu tempo.
1. En que etapa educativa da súa filla/o interactuou e colaborou máis co centro educativo? (Pódense marcar varias respostas). *
Required
2. Sabe o que é a coeducación? (Resposta única) *
3. Se a resposta á pregunta 2 é afirmativa, podería decirnos que significa para vostede? (Resposta única).
4. Se lle ofreceran participar nun proxecto coeducativo no centro da súa filla/o, participaría? (Pódense marcar varias respostas) *
Required
5. Participou nalgún proxecto coeducativo? (Resposta única) *
6. Se a resposta á pregunta 5 é afirmativa, como valoraría a experiencia? (Resposta múltiple)
7. Se a resposta á pregunta 6 é negativa, a que cre que se debe? (Resposta múltiple)
8. Nunha escala do 0 a 10, como de necesaria considera a educación en igualdade nas escolas? (0 = innecesaria; 10 = totalmente necesaria) *
Innecesaria
Totalmente necesaria
9. Cre que hoxe en día lévase a cabo unha educación entre iguais na escola? Por que? *
10. E cando vostede estudaba na escola? Por que? *
11. Que integrantes da comunidade educativa cre que deberían mellorar? (Resposta única por fila) *
Moi pouco
Pouco
Están ben
Moito
Bastante
O profesorado.
As familias.
As institucións. (Administración, Estado…)
O equipo directivo (Director/a, Secretario/a, Xefe/a de estudos)
ANPAS.
12. Que integrantes da comunidade educativa considera que afectan máis a educación da súa filla/o?: (Valora de un 1 a 5, de menor a maior influencia. Sendo 1 a menor e 5 a maior.) *
1
2
3
4
5
O profesorado.
As familias.
As institucións (Administración, Estado...)
O equipo directivo.
ANPAS.
13. Que melloraría ou incluiría na educación recibida pola súa filla/o? (Resposta única por fila) *
Nada
Pouco
Está ben
Moito
Bastante
Educación en valores
Coñecemento científico
Relixión
Educación afectivo-sexual
Educación Física
Feminismo/Estudos de xénero
Aprender Idiomas
Manexo das novas tecnoloxías. (Redes sociais, internet, informática)
Música e Artes plásticas
Valores patrióticos
14. Nunha escala de 0 a 10, como cre que as familias teñen que propoñer iniciativas para abordar esta temática dentro da comunidade educativa?(0 = innecesaria; 10 = totalmente necesaria) *
Innecesaria
Totalmente necesaria
15. Por último, desexa facernos algunha suxerencia ou indicarnos algunha idea relacionada coa coeducación?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy