INSCRIPCIÓN ÁRBITRO ESCOLAR 2019-20 ESKOLARTEKO TXAPELKETA EPAILEA
Datuak bete itzazu / Rellene los datos
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Número de licencia
A rellenar por la federación / Federazioak betetzeko
Nombre y apellidos / Izen abizenak *
DNI / NAN *
Fecha nacimiento / Jaiotze data *
MM
/
DD
/
YYYY
Helbidea / Domicilio *
Calle, portal, piso, ciudad, provincia. / Kalea, zenbakia, pisua, hiria, probintzia
Codigo postal / Posta kodea *
Email *
Juegas a hockey / Hockeyan jolasten duzu *
Club y categorías / Klub eta mailak *
Telefono móvil / Telefono mugikorra *
Cuenta corriente / Kontu korrontea *
20 digitos / 20 dijitu
* En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la recogida de datos personales y fotos de las distintas actividades organizadas pasarán a formar parte de un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la Federación Guipuzcoana de Hockey y se utilizarán para la gestión y administración de las actividades así como el mantenimiento de las relaciones deportivas que nos unen a usted, pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez finalizada nuestra relación siempre que no indique su manifestación expresa de lo contrario. Sus datos personales podrán ser cedidos a la Federación Vasca de Hockey cuando sea necesario para la ejecución de actividades realizadas de forma conjunta con estas organizaciones o para la prestación de servicios a usuarios que requieran la intervención de estas entidades. En todo momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. La cumplimentación de todos los campos recogidos en este formulario supone su consentimiento expreso al tratamiento y conservación de sus datos personales con la finalidades indicadas y bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional. *
* Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluak xedatutakoa betetzeko, jakinarazi nahi dizugu antolatutako jarduera desberdinetan jasotako datu pertsonalak eta argazkiak Gipuzkoako Hockey Federazioarena den Datu Pertsonalen Fitxategian jasoko direla, eta jardueren kudeaketarako eta administraziorako erabiliko direla, baita zurekin lotzen gaituen kirol-harremanak mantentzeko ere. Datu eta argazki horiek epe mugarik gabe gorde daitezke gure jarduerarekin zerikusia duen eta zure interesekoa izan daitekeen informazioa bidaltzeko (posta arruntaz edo elektronikoz), behin gure harremana bukatuta ere, zuk kontrakoa berariaz adierazi ezean. Zure datu pertsonalak Euskal Hockey Federazioari laga ahal izango zaizkio, erakunde horrekin batera jarduerak egiteko beharrezkoak direnean edo erabiltzaileei erakunde horren esku-hartzea eskatzen duten zerbitzuak eskaintzeko. Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuei aurka egiteko eskubideaz balia zaitezke uneoro. Inprimaki honetan jasotako eremu guztiak betetzeak zure datu pertsonalak tratatu eta gordeko direla onartzea dakar, goian aipatutako helburuekin eta segurtasunaren eta sekretu profesionalaren baldintza egokiak beteaz.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy