Rondo
maturitní otázka č. 6
Email address *
Malé barokní rondo se označuje jako:
1 point
Čím se liší velké rondo od malého?
1 point
Jaký byl obvyklý tonální průběh velkého klasického ronda?
1 point
Jak se u barokního ronda nazývá díl a?
1 point
Jaké bylo oblíbené nástrojové obsazení u malého barokního ronda?
1 point
Jaké je obvyklé formální schéma vyššího sonátového ronda?
1 point
Jaký je charakter rondových témat?
1 point
Které schéma odpovídá rondové formě?
1 point
Jak přeložíte fr. slovo „rondeau”?
1 point
Jak vypadá forma barokního ronda v notovém zápisu?
1 point
Jaká je obvyklá forma jednotlivých dílů u malého ronda?
1 point
Který tonální plán odpovídá sonátovému rondu?
1 point
Jak se u barokního ronda nazývají díly c, d, e (apod.)?
1 point
Jaké je obvyklé formální schéma nižššího sonátového ronda?
1 point
Jaký byl obvyklý tonální průběh malého barokního ronda?
1 point
Velké rondo se často užívalo v sonátových cyklech jako:
1 point
Jaké je obvyklé formální schéma velkého klasického ronda?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy