Φόρμα εγγραφής τελικού Συνεδρίου του Έργου CIVILWATER

24 Σεπτεμβρίου 2015
Ξενοδοχείο Lucy, Ακτή Καλαμίτσας, 65404 Καβάλα https://goo.gl/GRrvlz
Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και οι εταίροι του Έργου CIVILWATER σας προσκαλούν στο Συνέδριο με τίτλο " Βιώσιμη Διαχείριση Νερού σε Αστικές περιοχές με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών ".

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο "Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area», και ακρώνυμο "CIVILWATER", το οποίο αποτελεί μέρος του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013”, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών Ελλάδας και Βουλγαρίας. http://www.civilwater.eu/index.php/en/
.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question