Till de som anmält sig till “Digitala Skollyftet” #Digiskol

Enkät “Digitala Skollyftet”

Tidsåtgång cirka 5 minuter.

Eftersom MOOCs än så länge är ganska ovanliga i Sverige, speciellt när de inte arrangeras av högskolor/universitet, så är två doktorander vid GU intresserade av att följa ”Digitala Skollyftet”. Vi vill påpeka att vi gör det här med Skollyftets medgivande men att vi inte ska ses som en del av ”Digitala Skollyftet”.
Läs mer om datainsamling och enkäten
https://docs.google.com/document/d/1YsfuCMi1iLWvxEz3ODUTGqVtAXi060aJshl5zJSvsNU/edit?usp=sharing

Den data som samlas in avpersonifieras så att det inte ska vara möjligt att spåra vilka personer som ingått i undersökningarna. Det ska alltså inte finnas någon möjlighet att spåra de personer som ingått

  Bakgrundsinformation

  Då några personer kommer att väljas ut och studeras närmare så är det viktigt att under undersökningens gång kunna koppla ihop personer och de aktiviteter de deltar i, därav ber vi er besvara bakgrunds informationen.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Enkätfrågor

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1
  2
  3
  Please enter one response per row

  Internet och Sociala medier

  Facebook
  Twitter
  Blogg
  Instagram
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Fortsatt deltagande i undersökningen kring “Digitala Skollyftet”

  Svara på enkäter
  Bli intervjuad
  Få besök på min skola
  Please enter one response per row
  This is a required question