Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2015-2016

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u fazi je izrade Programa sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2015. i 2016. godine. Pred Vama je upitnik koji obuhvata svih devet oblasti Plana i u sklopu njih mjere koje su se nalazile u prethodnom programskom periodu. Neke od navedenih mjera su sprovedene, neke su u fazi realizacije, a neke nisu ostvarene ili se njihovo sprovođenje ponavlja tokom svake godine obuhvaćene ovim strateškim dokumentom (poput obilježavanja 16 dana aktivizma, PR aktivnosti, pojedinih obuka i sl). Kompletan izvještaj o realizaciji plana za prošlu godinu je u pripremi.
Na Vama je da popunjavanjem ovog Upitnika date svoje misljenje o prioritetima za naredni programski period (2015. i 2016. godinu). Mišljenje dajete u sklopu oblasti u kojoj Vi (ili vaša institucija/organizacija) radi, a i u sklopu ostalih oblasti za koje posjedujete informacije/znanje. Rezultati ovog istraživanja poslužiće kao smjernica Radnoj grupi i Ministarstvu za izradu Programa sprovođenja za navedeni period.
Rok za popunjavanje je 28. januar. Tokom popunjavanja Upitnika biće vam potrebna stabilna internet konekcija, pa istu osigurajte. Ukoliko budete imali pitanja ili tehničkih problema u popunjavanju forme, možete se javiti na mail: aleksandragligorovic.mne@gmail.com ili na tel. 067223562. Unaprijed se zahvaljujemo na trudu i izdvojenom vremenu!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question