Αίτηση Επιχείρησης
Διακριτικός τίτλος Επιχείρησης *
Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ *
Με το ΑΦΜ μπορούμε να κάνουμε καλύτερη αντιστοίχηση ατόμων
Δραστηριότητα Επιχείρησης
Περιγράψτε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Μπορεί να είναι το κινητό σας τηλέφωνο ή το τηλέφωνο της επιχείρησής σας
Διεύθυνση επιχείρησης
Αριθμός εργαζομένων
Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρησή σας, μπορεί να έχετε δικαίωμα για περισσότερα από 1 άτομα!
Στοιχεία αναγκών σε θέσεις εργασίας
Παρακάτω περιγράψτε τις ειδικότητες που θέλετε να καλύψετε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία
Ειδικότητα 1
Ειδικότητα 2
Ειδικότητα 3
Ειδικότητα 4
Ειδικότητα 5
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.