handgeMa(r)kt 2016

handgeMa(r)kt │ 23 oktober 2016 │ C-mine Genk

  INSCHRIJVINGEN 2016 AFGESLOTEN !!!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Productfoto + Logo indienen via mail

  mail ons 3 PRODUCTFOTO'S en LOGO (2000x2000 pix) door via handgemarkt@gmail.com met als onderwerp: FOTO/LOGO + je naam + label
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Algemene voorwaarden

  Met dit inschrijvingsformulier kan je je kandidaat stellen om deel te nemen aan de 8ste editie van handgeMa(r)kt op 23 oktober 2016 in C-mine, Genk van 10u tot 18u. Door inschrijving verklaar je mede de algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd. De inschrijvingsperiode voor de 8ste editie van handgeMa(r)kt loopt van 1 juni ’16 tem 25 juni ‘16, latere inschrijvingen worden niet weerhouden. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode zal er een selectie gemaakt worden van een 50-tal standhouders. De selectie zal gebeuren op basis van variatie, aantrekkelijkheid, kwaliteit en originaliteit zodat er een leuk en breed gevarieerd aanbod samengesteld kan worden. Na de selecties ontvang je een mail of je al dan niet bent weerhouden voor deelname (eind juni/begin juli) Je bent pas definitief standhouder als je van de organisatie een schriftelijke (e-mail) bevestiging hebt ontvangen dat je geselecteerd bent, én je de factuur hebt betaald binnen de vermelde termijn! ▪ Locatie: handgeMa(r)kt vindt opnieuw plaats in de mooie sfeervolle gebouwen van C-mine Genk, de authentieke gebouwen van de voormalige steenkoolmijn Winterslag. Dit in de grote ruime compressorenhal op de eerste verdieping. ▪ Standplaatsen: Je kan op het inschrijvingsformulier aankruisen welke standplaats uw voorkeur heeft, je keuze wordt zoveel mogelijk gerespecteerd maar de organisatie maakt een definitieve keuze over wie welke stand toegewezen krijgt.  Standplaats type 1 - 5m² 75 €/standplaats (L 2m50 x D 2m)  Standplaats type 2 - 9m² 105 €/standplaats (L 4m50 x D 2m - een klein aantal standen hebben een afwijkende afmeting van L 3m x D 3m en L 3m60 x D 2m50)  Standplaats type 3 - 16m² 150 €/standplaats (L 5m x D 3m20) (standplaats type 3 - beperkt aantal, NIET van toepassing voor juwelen-standen) De zaal is voldoende verlicht maar wie wenst kan zelf extra verlichting voorzien. Een stroompunt (voor extra bijverlichting / sfeerverlichting) kan gehuurd worden aan 15 €/standplaats. Bekabeling tot aan de standen is voorzien door de organisatie, bekabeling voor in de standen en stekkerdozen zijn door de standhouders zelf te voorzien. Tafels kunnen gehuurd worden aan 3€/st. - 2m x 0,75m Stoelen worden voorzien door de organisatie en staan ter beschikking klaar voor de standhouders. Na afloop van de markt dient iedereen haar/zijn gebruikte tafels en stoelen terug op de daarvoor voorziene karren te stockeren. ▪ Annulatiekosten: Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren aan handgemarkt@gmail.com Bij annulatie zullen de volgende kosten zonder uitzondering aangerekend worden: - Annulatie na 15 juli 2016: 50% van het standgeld - Annulatie na 5 aug. 2016 : 100% van het standgeld - Niet komen opdagen: schrapping van deelname aan volgende edities ▪ Algemeen ▪ Enkel handgemaakte producten komen in aanmerking voor deelname aan handgeMa(r)kt ▪ Kandidaten met materiaal (stof, fornituren, wol, assortimenten papier, ea) kunnen ook hun kandidatuur indienen, hiervoor zijn een aantal plaatsen voorzien. ▪ De organisatie streeft ernaar om zowel in het belang van de bezoekers als standhouders een zeer gevarieerd aanbod aan producten te brengen tijdens de markt, waarbij de organisatie opzoek is naar kwalitatieve én unieke handgemaakte producten. Bij het niet weerhouden voor deelname is de organisatie geen uitleg verschuldigd. ▪ De organisatie staat geen solden op je producten toe tijdens de markt, dit om eerlijke concurrentie voor iedereen te waarborgen. ▪ Iedere standhouder dient binnen de afgesproken en gemarkeerde oppervlakte van zijn/haar standplaats te blijven. De organisatie heeft het recht je deelname aan de markt te onderbreken bij niet-naleven van deze afspraak. ▪ Je bent ingeschreven als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) met alle daaraan verbonden verplichtingen zoals in de wet omschreven. ▪ Indien u personeel in dienst heeft tijdens de markt dan voldoet u aan alle wettelijke normen en verplichtingen hierrond. ▪ De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de deelnemer gepleegd inzake sociale wetgeving. ▪ Je bent zelf verantwoordelijk voor de schade aan derden waarvoor u aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. ▪ Uw schade waarvoor derden aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden, kunnen nooit op de organisatie verhaald worden. ▪ Schade door jou toegebracht aan de locatie of aan ter beschikking gesteld materiaal zullen op jou worden verhaald en in rekening worden gebracht. ▪ Bij deelname houdt u zich aan de afspraken inzake opbouw en afbraak/opruiming van uw stand ▪ Je bent pas definitief standhouder als je van de organisatie een schriftelijke (e-mail) bevestiging hebt ontvangen dat je geselecteerd bent, én je de factuur hebt betaald binnen de vermelde termijn! ▪ Voor alle betwistingen en geschillen zijn enkel de Rechtbank van Tongeren bevoegd.
  This is a required question