KURS-MAXI Høst 2019
Les nøye gjennom Kurskatalogen (Del 1) og kurspåmelding (Del 2).

Her på SMAKS får barna rom for utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter gjennom ballspill, språk, samspill og lek på kursene. Kursene blir holdt av de ansatte som har kompetanse innen et bredt spekter av aktiviteter. SMAKS ønsker at kursene skal være en arena for å utforske nye interesser og fremtidige vennskap. Hva med å prøve noe nytt? Det kan jo være utrolig bra!

Når dere velger kurs:
- La barna velge kurs selv. Hverken vi eller barna setter pris på å tvinge de med på aktiviteter de ikke ønsker.
- Kursene går som regel over 10 økter, men dette kan variere.
- Lengre skoledager gjør at vi ønsker å reservere kurs tid til 16.15. Det vil si at noen av kursene varer helt til 16.15.
- Det må ikke skje noe hver dag, sørg gjerne for at det blir tid til litt fri lek på avdelingen. Det er god sosial trening å finne på aktiviteter sammen med andre i frie rammer.
- Kursene holdes av de ansatte.
- Kursene er gratis, (med noen unntak på 4 trinn).
- Det er ikke kurs i feriene.


De som leverer innen fristen blir prioritert før de som ikke holder fristen. Vi håper dere viser forståelse for dette da det er mange barn og foresatte som venter på at kursene skal starte og vi på SMAKS trenger tid til å få denne kabalen til å gå opp.

Vi håper alle blir fornøyd med dette fantastiske kurstilbudet vi har på SMAKS. Skulle det være noe dere lurer på ta kontakt med avdelingsleder så kan de hjelpe dere så godt de kan.


_______________________________________________________________________________________________
LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER
Smaks er en viktig læringsarena for sosial kompetanse. Gjennom leker og aktiviteter får barna gode opplevelser som danner grunnlag for å kunne uttrykke meninger og følelser. SMAKS samarbeider med skolen med å få inn temaer og grunnleggende ferdigheter i F.eks. matte og norsk inn i kursene. Vi skal legge til rette for at barna lærer om Antall, Mønstre, Sortering, Størrelser, Målenheter, Former, Addere, Subtrahere og mange andre ulike begrep gjennom lek.

Vi jobbere innenfor rammeplanen for Aktivitetsskolene i Oslo og alle kurs springer ut fra målområdene:
- Natur, miljø og bærekraftig utvikling
- Kunst, kultur og kreativitet
- Fysisk aktivitet
- Mat og helse

På SMAKS er mestring et av nøkkelordene vi fokuserer på og vi ønsker å gi alle barn positive opplevelser på våre kurs!
Email address *
EKSTERNE KURS
Mange barn går på eksterne kurs, det er også gøy. Dere må vite at vi ikke har noe med disse kursene å gjøre. Vi har ikke oversikten over alle eksterne kurs og husk at barna ikke kan være med på våre kurs samtidig. Vi bruker nå en voksen pr. avdeling for å sende barna på disse eksterne kursene. Vi leser opp de barna vi har på lister og blir med de fra mini, midi og maxi som skal ta taxi til avtalt møtepunkt på skolen. Der skal taxi vente og ha oppdatert liste.

Vi har skrevet mail til alle eksterne kurs vi vet om, at det er de som har ansvaret. De skal ha all kontakt med dere foresatte og sende oss oppdaterte lister hvis de ønsker hjelp fra oss.

Som dere skjønner blir det mange telefoner daglig til foresatte, taxi og eksterne kurs. Vi er behjelpelige og gjør så godt vi kan, men vi må minne på at dette ikke er våre kurs eller vårt ansvar. Foresatte må gi beskjed til oss, og ta det opp med de eksterne kursene hvis noe er feil.

I del 2 kan dere notere eksterne kurs deres barn er meldt på og hvilke tider de må gå/skal hentes, slik at vi kan hjelpe dere så godt vi kan.
_______________________________________________________________________________________________

EKSTERNE KURS som er på skolen

KORET: 1.-4. kl torsdager
For spørsmål eller påmelding www.smestadkoret.no
Dette betaler dere for og melder på direkte dit.

SJAKK 1.-4. kl tirsdager
Dragulf Sjakklubb tilbyr sjakk her på Smaks på tirsdager. Gå inn på www.sjakkevent.no og meld på skolesjakk på smestad skole. Dette betaler dere for og kurset er 7 ganger. Se for øvrig egen «invitasjon» fra Dragulf for de som har fått dette.

KORPS
For spørsmål og påmelding gå inn på SSMK.NO eller ring 93093557, Elisabeth Strand-Eide
Dette betaler dere for og melder på direkte dit.

SMAKS Kurskatalog
ALLIDRETT: 2-4.Klasse
Her skal vi virkelig få prøvd oss i friidrett, ballspill, dans, stafetter, leker og stasjonstrening. Vi skal løpe, hoppe, rulle og klatre. Fokus er variasjon og lek, vi kommer til å jobbe læringsstøttende i form av A-Ball leker og ulike stafetter med tall/regning og quiz. Vi er både ute og inne.


A-BALL 1.Klasse
Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgavløsing i fellesskap! En morsom metode for læring på en utradisjonell måte. Barna får trening i å lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse. www.aball1.com


AMERIKANSKE IDRETTER – 3.-4.Klasse
Et kurs hvor vi introduserer elevene for typiske amerikanse idretter, vi skal igjennom bl.a. Innom amerikansk fotball (touch varianten), basket, baseball m.m. Kurset kommer stort sett til å gjennomføres ute, så ta med klær etter vær (regn/snø stopper ikke oss). Enkelte aktiviteter skal foregå inne i gymsal.


BADMINTON 3. klasse, 4.Klasse
Nytt av året! Bygdøy Badmintonklubb tilbyr i år et innføringskurs i badminton for barna på 3.- og 4.-trinn. Kurset skal holdes her på Smestad og vil være gratis. Kurset går over 10 økter og holdes av spillere på ungdomstrinnet, sammen med en voksen fra klubben. Grunnleggende teknikk og lek er hovedfokus.


BALLSPILL 1.Klasse
Ballspill i gymsal er noe av det morsomste barna vet om. Her skal vi innom alt fra håndball, fotball, stikkball og innebandy til ballstafetter, kanonball, basket og mye mer. Det eneste du kan være sikker på er at det blir ballspill hver eneste uke. Her vil du lære regler i ulike ballidretter, jobbe med samspill, samt prøve deg som kaptein/leder.


BYGGEMORO 3.Klasse
I dette varierte kurset kombineres kreativitet, fingerferdighet og skaperglede, for å lage ulike byggverk, fartøy og kunstverk. Her vil det benyttes et hav av ulike materialer (for eksempel; lego, papp, magneter, naturvirke og snø). Kun fantasien setter grenser!


CHEERLEADING:
1 & 2.Klasse: Her blir fokuset på grunnleggende teknikker og utvikling av motoriske ferdigheter i Cheerleading. Selvsagt skal vi gjøre dette sammen med mye lek og moro! Det blir akrobatikk, spennende triks, store smil og mye latter!
3 & 4. Klasse: Her skal barna øve inn koreograferte rutiner som inneholder blant annet pyramide, hopp, balanse, bevegelighet og cheer (heiarop) Her blir det mye smil, latter og imponerende show.

Cheerleaderne som holder kurset for begge grupper er faktisk Norgesmestere og har 2.plass i EM!


DANS: 2.klasse
Her er det musikk og mosjon! Gjennom dansing og musikk, lærer barna koordinasjon, rytme, og samarbeid. Med å mestre enkle danserutiner og moves, bygger vi opp selvtillit til barna og ikke det blir super gøy!


DRAMA: 2.Klasse
Her lærer barna om improvisasjon og teater. Det legges vekt på trygghet og selvfølgelig å ha det gøy. Et fint kurs med stor gevinst for sosiale ferdigheter og selvfølelse. Det er få ting som er bedre enn å slippe alle hemninger og leke ape eller elefant, og alle er med på det!


HÅNDBALL 3. Klasse
I år er vi så heldige at vi har en erfaren håndballspiller/trener på MAXI. Vi har derfor gleden av å kunne tilby et spennende håndballkurs for barna på 3. trinn! Kurset vil gi en innføring i håndballens regler og grunnleggende teknikker gjennom enkle øvelser, lek og spill. Hovedmålene for kurset vil være samarbeid/samspill og å skape idrettsglede uansett forkunnskaper/ferdighetsnivå.


INNENDØRS KLATRING 4.Klasse
Klatrekurset foregår på Myrens Sportssenter, der barna blir fulgt av oss. Det blir mandager rett etter skolen og barna er ikke tilbake før 16:15/16:30. Kurset kan ha maksimalt 20 deltakere. Kurset varer 10 ganger og koster ca. 2000,- NB: dette betaler dere for, men melder på hos oss.


KERAMIKK: 2.Klasse
På Smestad skole er vi så heldige å få disponere et eget keramikk-rom. Barna får prøve seg på ulike teknikker med leire og maling. Kanskje får de med noe hjem de kan vise stolt frem.


KUNST: 1. - 4.Klasse
Vi går igjennom ulike kunstteknikker og lærer det grunnleggende. Eksempler er maling, papirforming, tegning, strikking, hekling og diverse prosjekter. De eldre barna har større prosjekter som går over flere kursganger. Her er det essensielt at barna er med alle gangene, vi gjør innkjøp etter antall barn og trenger alle kursgangene til å ferdigstille prosjektene. De som holder kunstkursene er Jannicke, Anja, Eskedar


LEKSER:1. - 4.Klasse
Det mulig for barna å gjøre lekser på Smaks. Vi holder på ca.45 minutter. Barna må selv ville det og vi setter krav til at det er ro på kurset. Husk ukeplan i sekken. Vi presiserer at det er foresattes ansvar å gå gjennom og eventuelt rette leksene til barna. Vi hjelper barna i gang og til å forstå hva de skal gjøre.


MATJUNGELEN – 1.-3.Klasse
I Matjungelen skal vi lære om matens betydning for helse og miljø, vi skal forske, smake, lukte og kjenne på råvarer, vi skal også prøve oss som små kokker, men med fokus på å bli kjent med ulike matvarer. Noen ganger er det en opplevelse i det å smake på noe nytt, andre ganger er det en utfordring å tørre. Viste du at man må smake 15 ganger på en ny råvare før man kan si at man ikke liker den?  Vi skal også se på hvordan matvarer er merket og hva denne merkingen egentlig betyr. En ting er sikkert, dette kommer til å bli gøy og lærerikt – vi er stolt MATJUNGEL AKS. (OBS: Ikke det samme som matkurset på 4.trinn. LES MER på https://matjungelen.no/).


MEDIAHUSET – 4. Klasse
Vi har allerede merket at det er potensielle YouTube-stjerner blant årets 4. Klassinger. På dette kurset skal elevene få prøve seg som fotografer, journalister, bloggere og produsenter av animasjonsfilm. Nettvett er et stort og viktig stikkord for kurset, vi skal gjøre barna trygge i rollen på nett og hva som er lov (og lurt) å dele på det store nettet. Når det er sagt, vår delingsarena kommer til å være SMAKS sin hjemmeside (da vil det være tekster elevene skriver og bilder uten synlige ansikter), SMAKSavis og evt animasjonsfilmer som vises på SMAKS/avdelingen. Det er likevel fint om elevene på dette kurset har mulighet til å fotograferes til SMAKSavisen, med synlige ansikter, som vi skal gi ut.


NEWTON / «KNEWTON»: 1, 2 & 3.Klasse
Her skal det undres, triks skal læres, forsøk skal gjøres og koder skal knekkes. Vi skal også bygge med lego, klosser, i sand, med snø og andre materialer. Ulike utfordringer og ulike steder. Vi lager spennende konstruksjoner, klinkekulebaner og høye tårn. Kurset vil foregå både inne og ute. Dette blir skikkelig læringsstøttende og er et veldig populært kurs.


SPRÅK: 1 - 2.Klasse
Vi leker oss med språk! Her får barna prøve seg på å synge, telle og kanskje til og med danse på et annet språk! Språk skal være moro og gleden av å utforske ord og setninger på andre språk har alle godt av.


SMAKS KULINARIS - 4. Klasse
4. Klassingene får gleden av å ta Matjungelkurset til et annet nivå. På SMAKS kulinaris skal elevene lage mat, dekke bord, vaske opp og kose seg med maten. I tillegg skal vi bruke tema og oppgaver fra Matjungelenkurset. Igjennom SMAKS kulinaris skal elevene i tillegg til matlaging jobbe med mat og bærekraft på en morsom og lekpreket måte. Vi skal lære om matens betydning for helse og miljø, vi skal forske, smake, lukte og kjenne på råvarer, vi skal være kokker og servitør, vi skal til og med forstå hvorfor matvarer er merket som de er og hva merkingen betyr. I slutten av november skal vi invitere foreldrene til barna på matlaging på en matservering (frivillig) på våre egen SMAKS Resturant. Barna lager og serverer, dette er deres måte å vise frem hva de har lært i løpet av kurset. Info kommer senere!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viktig info om matkurset: Når man melder seg på dette kurset forplikter man seg til å delta hver uke. Vi vil ha beskjed i god tid dersom barnet uteblir fra kurset da vi gjør store innkjøp i forkant. Vi har tidligere opplevd at barn uteblir pga at kurset krasjer med eksterne kurs. Det blir OFTE venteliste på dette kurset, så vær snill å meld i fra om kurset ikke passer inn i timeplanen deres. Er man borte fra kurset 3 ganger uten å gi beskjed, mister man plassen fra SMAKS kulinaris. Fint om allergier oppgis i kommentarfeltet i linken.


SMAKSmoves: 2 - 3.Klasse
Dette er et spennende opplegg som kombinerer barneyoga, dans og akrobatikk. Vi beveger oss til musikk og barna får trent både kropp og kreativitet, samtidig som vi har det gøy sammen.


STREET DANCE – 4. Klasse
På SuperMaxi er vi så heldig å ha en streetdance-instruktør på avdelingen. Dette blir det et nytt og spennende kurs av, så finn frem joggeskoene og bli med på et litt annerledes dansekurs.


DETTE KLARER JEG SELV: 1. klasse
Dette er et kurs for ferske førsteklassinger hvor vi har fokus på sosial kompetanse. Vi skal øve på spesifikke ting som å knyte sko og prate om hvordan vi kan komme inn i lek og respektere andre. Tanken er at det skal være et kurs som barna selv har nytte av og at de kan bli mer løsningorientert gjennom drama, lek, aktiviteter og konkurranser.


TEATER -3.-4.Klasse
Elevene lærer improvisasjon og teater. Det legges vekt på å bli trygg, tørre å stå på scenen og selvfølgelig sette opp et teaterstykke. Her er det viktig at elevene kommer på øvingene, både for å få bra utbytte av selve kurset, men også slik at resten av gruppen kan øve godt til forestillingen som kommer i slutten av kurset. Info kommer. Leder av teaterkurset er skuespiller, manusforfatter, regissør og produsent.


TEGNEKURS: 2.Klasse
Barn skal lære å tegne enkle, fine tegninger “steg for steg”. Vi kommer også til å snike inn litt geometri og enkle kunst ferdigheter ved å lære om farger og former. Vi passer på å velge tegninger alle 2 klassinger kan mestre for å skape mestring og selvtillit.


UTEMORRO: 2.klasse
Vi finner på spennende aktiviteter ute. Kanskje en ekspedisjon ut for å lage noe fint, eller finne noe vi aldri før har sett. Vi lager noe, graver, går på tur, aker og bygger. Her er det viktig at barna kler seg etter været.

*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy