Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2014. június)
135 éve született
MÓRICZ ZSIGMOND
(Tiszacsécse, 1879.  június 29. – Budapest, 1942. szeptember 5.)
író, újságíró, szerkesztő, a Kisfaludy Társaság tagja

Móricz Zsigmond a XX. század magyar realista prózairodalmának mindmáig a legnagyobb képviselője. Jelentősége a regény- és novellairodalomban csaknem olyan méretű és olyan hatású, mint Adyé a költészetben. Elbeszélő művészete mellett a hazai drámairodalom megújítója és legjelentékenyebb publicistáink egyike.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki. A kvíz beküldési határideje 2014. június 30.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Móricz Zsigmond apai ágról földműves, később építési vállalkozó, anyai ágról református lelkészi családból származott. Kisgyermek korának három színtere volt. Tiszacsécse a gyermeki aranykor, a jólét időszaka, majd miután a család tönkrement, Túristvándi és Pthrügy már a gyermek Móricz számára a szegénység, a magány színhelye lett. Középiskoláit Debrecenben, Sárospatakon és Kisújszálláson végezte, majd teológiát, jogot és bölcsészetet tanult. Hol fejezte be egyetemi tanulmányait? *
2. Debrecenben játszódik az a regénye, melyet ifjúsági regényként jegyeznek, de Móricz nem annak szánta. A főhős történetén keresztül az író maga vall saját múltjáról, jelleméről, hitéről. A regényben ezt számos önéletrajzi vonatkozású adat is igazolja: a főhős apja ács, anyja papleány, öten voltak fiútestvérek, maga is volt felolvasó, egyik tanára tanítványt szerzett neki, iskolát változtat, stb. Melyik műről van szó? *
3. 1905-ben Móricz megházasodott, elvette Holics Jankát, a fiatal és okos tanítónőt. Janka nemcsak felesége, hanem írásainak ihletője és hősnője, műveinek első olvasója, legfőbb kritikusa is volt. Kettejük viszonyát mutatta be már első sikeres regényében. Mi a regény címe? *
4. Móricz szinte egy évtizedig már-már reménytelennek látszó küzdelmet folytatott azért, hogy mint író megtalálja a maga hangját és kifejezze egyéniségét. „…csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert.” Második kisfia elvesztésekor írta ezeket a sorokat. Ekkor, mély fájdalmában szakadt fel igazi írói hangja, s jelent meg 1908-ban  a Nyugatban az az elbeszélése, mely nagy sikert hozott, s mely után sorra születtek regényei, novellái. Melyik elbeszélése hozta meg a sikert számára? *
5. „Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, Aszúra fog érni minden szép gerezded, ………………………………………….. Nyugat csapatjának keleti zászlója, Mi nagy csatázásunk nagy igazolója”  Az író 1909-ben megjelenő első novelláskötetéről, a Hét krajcárról írt bírálatot az alábbi idézet költője, mely nem is bírálat, inkább hódolat volt Móricznak, a „drága, nagyszerű, kenyeres pajtásnak”, mely üdvözlés Móriczot felszabadította, „nagyra gyújtotta”. Bár a két pályatársnak alkata, életmódja ellentétes volt, lelkük mélyén megérezték, hogy azonos mondanivalót szeretnének „megénekelni”. Barátságuk szellemi szövetséggé vált. Ki a fenti idézet költője? *
6. Móricz Zsigmond 1911-ben vásárolt egy 3 holdas telket, melyre a következő évben édesapja, Móricz Bálint épített egy kis házat. Ezt bővítették tovább az évek során Kós Károly és munkatársai tervei alapján. Az épület mai formáját 1922-re érte el. 1912-től napjainkig ez a család nyaralója, ez volt az író műhelye. 1936-1942-ig, haláláig, itt is lakott. Hol van a Móricz-villa? *
7. Az I. világháború éveiben szinte alig írt. A Tanácsköztársaság bukása után történelmi regény írásába kezdett, melyből később Erdély címmel trilógia született. Regényében a tervező-építkező reálpolitikus Bethlen Gáborral szemben Báthory Gábor szimbolizálja a nagyratörő, végzetes szenvedélyt. Valójában a két figura konfliktusában kétféle történelmi út lehetőségét is összeméri az író és hitet tesz a józan Bethlen Gábor mellett. Móricz az új történelmi helyzetben (Trianon után) egyetlen lehetőséget lát, a békés alkotómunkát, mely a romok alól előhívja az új magyar életet. Mi a regénytrilógia első könyvének címe? *
8. „Ötvenéves vagyok, ötven könyvet írtam eddig, valamennyiben a magyar nép életét írom…” – vallotta 1929-ben. Milyen esemény köthető még ez évhez Móricz Zsigmond életében? *
9. Pályája derekán az ország legjelentősebb, legtermékenyebb írója. Sorra születnek dzsentri tárgyú regényei, de a novella és a dráma műfajában is a dzsentri életét, természetrajzát elemzi. A három regénycím közül melyik az a mű, melyben már teljes az író illúzióvesztése, amelyben egyértelmű ítéletet mond a dzsentriről? *
10. 1936-ban megismerkedik Littkey Erzsébettel, a fiatal proletárlánnyal, akit lányává fogadott, aki több írásának modellje lett. Az ő elbeszéléseiből megismeri és megírja a külvárosi szegények világát. Az új témakör felfrissítette az író alkotókedvét. Mi volt a fiatal lány beceneve, mely név bevonult az irodalomba? *
11. Hatvanéves volt Móricz, alkotó szelleme legmagasabb csúcsán, mikor megszületett egyik legnagyobb hatású remekműve. Egy kis lelenclány embertelen sorsának felidézésével mondja ki kemény ítéletét a korról és a társadalomról, amely az ártatlant szenvedésre kárhoztatja. Melyik regénye ez? *
12. 1939-től a népi írók atyjaként átvette Szabó Páltól a Kelet Népe szerkesztését. A Kelet Népe hozta kéthetenként utolsó remekműveit. Trilógiának szánta, de csak két rész készült el abból a műből, mely a szegények pártfogójáról, az eszményi népi hősről szól. A harmadik részt már nem tudta megírni, 1942 augusztusában agyvérzést kapott és pár nap múlva elhunyt. Mi az utolsó regényének címe? *
13. Az író három lánya közül melyik írt édesapjáról regényt, Apám regénye címmel? *
13+1. A kor legnagyobb festői közül ki festett híres portrét Móricz Zsigmondról, akihez barátság is fűzte az írót? „Ebben a fejben benne van az én egész életem.” – mondta, mikor elkészült a művész. Ki festette meg Móricz arcképét? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy