Oppikirjan muoto ja valintaperusteet

Vastaukset kokoaa Opus2015 – oppikirja oppimisympäristönä -hanke ja tulokset julkaistaan yhteenvetotietoina (ei henkilötietoja) https://opus2015.wordpress.com/ sekä jäsennyksenä (miellekartta, jota pääsee editoimaan, kun kirjautuu palveluun) https://www.mindmeister.com/614927345 Hankkeen vetäjinä Otavan Opisto ja Suomen eOppimiskeskus ry, rahoittaja OPH / Oppimisympäristöt.
    This is a required question