ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
* สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
** เวลา 2.30 ชั่วโมง
*** สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะจัดสอบให้ภายหลัง)
วัน/เวลาที่สอบ *
ห้องสอบ *
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.) *
Your answer
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย) *
Your answer
3. คณะ (Faculty) *
4. สาขา (Major) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy