Ekonomi i årskurs 9
Här kan du testa dina kunskaper om ekonomiska samband, strukturer och begrepp. Testet innehåller endast olika former av flervalsfrågor (hur du på egen hand bygger ekonomiska resonemang testas därför inte). Rättningen sker automatiskt och är möjligen en smula trögtänkt.

Frågor och synpunkter: tobias.kjellstrom@vrg.se

Namn *
Your answer
Klass *
Your answer
Epostadress (använd din skoladress) *
Your answer
Ekonomi kommer från grekiskan och betyder något i stil med "att hushålla". Vad innebär det att vi måste hushålla med våra resurser? *
Vad betyder begreppet "deflation"? *
Målningen heter "The Wealth of the Nation" - lämplig illustration till nästa fråga.
Vilka två begrepp kan vara användbara om man vill mäta ett lands ekonomiska rikedomar? *
Required
Vad kallas det ekonomiska system där säljare och köpare sätter priset på varor och tjänster? *
Magdalena Andersson (finansminister) & Stefan Ingves (riksbankschef)
Vad är sant om Magdalena Andersson och Stefan Ingves? *
Required
Vilka två ekonomiska åtgärder är en del av penningpolitiken? *
Required
Hur finansieras den offentliga sektorn i Sverige? *
Vilka verksamheter ingår i den offentliga sektorn? (I Sverige idag) *
Required
Vilka verksamheter ingår i den offentliga sektorn i en planekonomi? *
Required
Utbud och efterfrågan på bananmarknaden
Vad händer på bananmarknaden om den får sköta sig själv, enligt Adam Smith? (Två påståenden är riktiga) *
Required
Hur får pengar värde? *
Inflation?
Kryssa alla rimliga orsaker till inflation! (Tre är rimliga) *
Required
Finns det bra och dålig deflation?
Kryssa alla rimliga orsaker till deflation! (Tre orsaker är rimliga) *
Required
Pablo Picassos "Femmes d'Alger (Version "O"), 1955" såldes på auktionshuset Christies för 1,4 miljarder kronor 2015
Vilka förlorar på deflation? *
Vilket ekonomiskt begrepp beskriver situationen bäst: "Företagen går dåligt och arbetslösheten ökar." *
John Maynard Keynes
Vilka förslag tror du att Keynes skulle föreslå om ett land hamnar i en högkonjunktur? *
Required
Adam Smith 1723-1790
Varför är det så viktigt att det råder fri konkurrens i en marknadsekonomi (t.ex. klädmarknaden)? Tänk som Adam Smith! *
Required
Karl Marx
Skulle Marx påstå att det är rättvist och klokt att låta staten äga alla företag? *
Det ekonomiska kretsloppet
Vilken konsekvens är rimlig om bankerna höjer räntan? (ut- och inlåningsräntan) *
Vilka konsekvenser är rimliga om stat och kommun höjer skatterna för löntagare? (Två alternativ är rimliga) *
Required
Reklam från 1950-talet (Alice Babs var en av Sveriges mest kända artister på den tiden)
Rimlig orsak till att utbudet på varor och tjänster ökar? *
Rimlig konsekvens av att efterfrågan stiger? *
Margot Wallström - Sveriges utrikesminister sedan 2014.
Rimliga fördelar med den ekonomiska globaliseringen *
Required
Rimliga nackdelar med den ekonomiska globaliseringen *
Required
EU - en tullunion
EU är en tullunion, vilket innebär att tullar och andra handelshinder tas bort mellan medlemsländerna. Hur har det påverkat svensk ekonomi? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.