Khóa tập huấn "Các bước đi thực tế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng"/Training workshop for Enterprises - Practical Steps for dealing with Corruption

Thời gian/Time: 08:00 – 16:00 (gồm thời gian tập huấn, ăn trưa và giải khát giữa giờ/Including training, lunch and coffee breaks Địa điểm/Venue: Khách sạn Sabah, Số 145 Lê Thị Riêng, Q.1, TP.HCM/Sabah hotel, No 145 Le Thi Rieng, Dist.,1, HCMC.
Xin vui lòng gửi đăng ký tham dự tới Bà Đinh Thị Bích Xuân qua email: xuandtb@vcci.com.vn hoặc điện thoại di động: 0988176878 trước ngày 11/9/ 2016/Please kindly send registration to Ms. Dinh Thi Bich Xuan via email: xuandtb@vcci.com.vn and/or mobile: 0988176878 before 11st September 2016.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question