Միանո՜ւմ եմ «Աղբ Չէ» ակցիաներին
Միանո՜ւմ եմ նախաձեռնությանը:
Խնդրում ենք լրացնել ՄԻԱՅՆ, եթե պատրաստ եք աշխատանքներում ակտիվորեն ընդգրկվել:
Անուն/ Name *
Հեռ. / Tel. *
Էլ-հասցե / E-mail *
Բնակության հասցե/ Permanent Residence *
Խնդրում ենք` նշել բնակության թաղամասը, այնուհետև ամբողջական հասցեն / Please, indicate your district and then mention your full address
Ինչո՞ւ եք ուզում միանալ / Why do you want to join us? *
Ունե՞ք ՀԿ-ներում աշխատելու փորձ / Do you have an experience of working in NGOs? *
Շաբաթական որքա՞ն ժամանակ եք պատրաստ տրամադրել աշխատանքներին: How many hours per week are you ready to work ? *
Նշեք այնքան ժամանակ, որքան կարող եք տրամադրել (մեկ ժամ, մեկ օր, ազատ գրաֆիկ): Mention here as many hours as you can spend (one hour, one day, free agenda).
Տանը սկսե՞լ եք տեսակավորել թափոնները, և եթե ոչ, պատրա՞ստ եք սկսել / Have you started to sort waste at home? If no, are you ready to do it? *
Պատրա՞ստ եք ակցիայի օրերին մասնակցել թափոնների հավաքմանը և Ձեր ձեռքերով տեսակավորել ուրիշների մոտեցրածը / Are you ready to take part in monthly collection of recyclables, and sort it on your own? *
Նշումներ/ Notes
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy