Khảo sát LCAP
1) Học khu/ trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợTẤT CẢ HỌC SINH trong sự phát triển học thuật và điều lệ/ lãnh đạo của họ như là Nhà Lãnh đạo thế kỷ 21st trong một xã hội toàn cầu? *
Your answer
2) Học khu/trường cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ nhân viên (e.g., giảng dạy, hành chính, và nhân viên hỗ trợ) để họ có thể thúc đẩy sự phát triển học tập và tính cá́ch/khả năng lãnh đạo củ trẻ? *
Your answer
3) Học khu/trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ PHỤ̣ HUYNH để họ có thể bồi dưỡng học vấn và tính cách/khả năng lãnh đạo củ con cái họ? *
Your answer
Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập Kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm địa phương 3-hiện tại của Quận tại đây: https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap
cảm ơn sự hợp tác của bạn trong việc đảm bảo thành công cho tất cả học sinh.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service