PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ UBND HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN
Nhằm xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và các xã, thị trấn. UBND huyện tổ chức “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Từ kết quả cuộc khảo sát này, UBND huyện làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính UBND cấp xã năm 2020,
Ông/Bà đánh dấu (X) vào ô lựa chọn và trả lời vào chỗ để trống. Thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật. Ông/Bà không phải ghi tên mình.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
Chọn đơn vị để đánh giá: *
I. Về cán bộ, công chức
1. Thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc *
2. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc *
3. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ *
4. Cách thức làm việc của cán bộ, công chức *
II. Cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ tổ chức, công dân trong khi giao dịch
1. Bàn ghế phục vụ cho tổ chức, công dân *
2. Nhiệt độ phòng làm việc *
3. Dịch vụ photo *
4. Các điều kiện hỗ trợ khác *
III. Về công khai công vụ
1. Vị trí làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả *
2. Các nội dung niêm yết công khai *
3. Đeo bảng tên công chức, đặt bảng tên trên bàn của cán bộ, công chức xử lý công việc *
IV. Về quy trình
1. Quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo quy định hiện hành *
2. Cách thức giải quyết theo quy trình đã quy định *
V. Về thủ tục
1. Thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành *
2. Ngoài thủ tục quy định có yêu cầu thêm thủ tục, giấy tờ nào khác *
Nếu có thì thêm loại giấy tờ gì?
VI. Về thời gian
1. Thời gian chờ đợi để đến lượt giải quyết hồ sơ *
2. Nếu chờ đợi lâu, lý do *
3. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ so với hẹn *
VII. Về phí, lệ phí
1. Việc thu phí, lệ phí theo quy định đã niêm yết *
2. Tổ chức, công dân phải chịu chi phí ngoài quy định *
VIII. Về cơ chế giám sát, góp ý
1. Các điều kiện để phản ánh, kiến nghị, góp ý (Số điện thoại đường dây nóng, hộp thư, sổ góp ý) *
2. Việc cơ quan và cán bộ, công chức tiếp thu các phản ánh, kiến nghị, góp ý *
3. Việc cơ quan và cán bộ, công chức phản hồi các phản ánh, kiến nghị, góp ý *
IX. Mức hài lòng chung của tổ chức, công dân *
X. Ý kiến bổ sung (nếu có)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy