แบบตอบรับ รุ่นที่ 2 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ปี 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทั่วไป 83 แห่ง แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง แห่งละ 2 คน

"กรุณากรอกแบบตอบรับให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

เขตสุขภาพที่ *
เลือกเขตสุขภาพที่ของท่านให้ถูกต้อง
จังหวัด *
เลือกจังหวัดของท่านให้ถูกต้อง
รหัสหน่วยบริการ *
กรอกรหัสหน่วยบริการของท่านให้ถูกต้อง (เช่น 10745)
Your answer
สังกัดหน่วยงาน *
กรอกชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัดให้ถูกต้อง (ตัวอย่าง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)
Your answer
ประเภทหน่วยงาน *
เลือกประเภทหน่วยงานของท่านให้ถูกต้อง
ชื่อ-นามสกุล *
กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง (ระบุ นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
ตำแหน่ง *
กรอกตำแหน่งของท่านให้ถูกต้อง
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ)
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service