Pagpapatala: Ika-43 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino

  Katinuan, Kalihisan, Kalusugan: Ang Mental Health sa Konteksto ng Kultura, Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino

  15-17 Nobyembre 2018 Ateneo de Manila University Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon Mga Layunin ng Kumperensiya: 1. Matalakay ang mga usapin na may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan (mental health) sa konteksto ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino; 2. Magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at 3. Magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

  Captionless Image

  Mahalagang Paalala

  *HINDI TATANGGAP NG ONSITE DELEGATE SA KUMPERENSIYA. ANG HULING ARAW NG EARLY BIRD REGISTRATION AY SA 15 SETYEMBRE 2018. SAMANTALA, ANG HULING ARAW NG REGULAR REGISTRATION AY SA 27 OKTUBRE 2018. *ANG CONFERENCE FEES AY TRANSFERABLE NGUNIT HINDI REFUNDABLE. *KASAMA SA FEE ANG CONFERENCE KIT, MEMBERSHIP PARA SA TAONG 2019 AT PAGKAIN (2 TANGHALIAN AT 5 MERIENDA) NGUNIT HINDI KASAMA RITO ANG BAYAD PARA SA AKOMODASYON. Maaari pong magbayad sa pamamagitan ng mga sumusunod: • Tanggapan ng PSSP 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon Hanapin si G. Kenneth Carlo L. Rives Contact Number: 0922-8751440 • Globe GCash (sa kahit saang authorized GCash outlet) Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc. Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City Account Number: 0916-2114973 • Chinabank (sa kahit saang sangay ng Chinabank) Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc. Account Number: 242-020331-7 Branch: Corinthian Hills, Quezon City Sa mga magbabayad po sa pamamagitan ng GCash, pakisabihan ang teller na ilagay ang inyong pangalan sa notation ng transaksyon para sa mas mabilis na beripikasyon ng inyong bayad. Lahat po ng tseke ay dapat nakapangalan sa "NATIONAL ASSOCIATION FOR SIKOLOHIYANG PILIPINO, INC." Pagkatapos pong magbayad ay siguraduhing magpatala kayo sa online registration form. Paki-email po ang scanned copy ng transaction slip kasama ang inyong pangalan at institusyong kinabibilangan sa pssponline@gmail.com bilang katunayan ng inyong bayad. Mangyaring gamitin bilang file name at e-mail subject ang inyong buong pangalan (hal. Virgilio G. Enriquez-UP Diliman)

  Personal na Impormasyon

  Personal Information
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pagpapatala sa Kumperensiya

  Conference Registration
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question