Pagpapatala: Ika-44 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
Pinoy Netizen: Ang Papel ng Social Media at Digital Technology sa Kultura, Lipunan at Sikolohiyang Pilipino
14-15 Nobyembre 2019
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Lungsod Quezon

CPD Credit Units para sa RPm, RPsy: 9
CPD Credit Units para sa LPT: 10.5
CPD Credit Units para sa RGC: 13

Tungkol sa Kumperensiya

Malaking bahagi sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino sa kasalukuyan ang umiikot sa paggamit ng social media at digital technology tulad ng internet. Ngayong 2019, muling nanguna ang mga Pilipino pagdating sa dami ng oras na iginugugol sa iba't ibang social media platforms, gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (may average na 4 oras at 17 minuto kada araw, halos doble ng global average na 2 oras at 16 minuto). Tinatayang halos 60% ng kabuuang populasyon ay may access sa internet kumpara sa global average na 42% lamang.

Sa kumperensiyang ito, itatampok ang mga kilalang eksperto at mananaliksik mula sa iba’t ibang larangan tulad ng sikolohiya, media, communication science at iba pang agham panlipunan, upang talakayin ang sikolohiya ng social media at digital technology.

Mga Layunin ng Kumperensiya

1. masuri ang papel ng social media at mga digital technology sa iba’t ibang aspekto ng buhay Pilipino;
2. matalakay ang papel ng social media at mga digital technology sa pagsusuri ng lipunan, kultura at sikolohiyang Pilipino;
3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Para sa iba pang detalye ng kumperensiya, pumunta sa http://www.pssp.org.ph/ika-44-pambansang-kumperensiya-sa-sikolohiyang-pilipino/.
Mahalagang Paalala
*HINDI TATANGGAP NG ONSITE DELEGATE SA KUMPERENSIYA. ANG HULING ARAW NG EARLY BIRD REGISTRATION AY SA 21 SETYEMBRE 2019. SAMANTALA, ANG HULING ARAW NG REGULAR REGISTRATION AY SA 26 OKTUBRE 2019.

*ANG CONFERENCE FEES AY TRANSFERABLE NGUNIT HINDI REFUNDABLE.

*KASAMA SA FEE ANG CONFERENCE KIT, MEMBERSHIP PARA SA TAONG 2020 AT PAGKAIN (2 TANGHALIAN AT 4 MERIENDA) NGUNIT HINDI KASAMA RITO ANG BAYAD PARA SA AKOMODASYON.

Maaari pong magbayad sa pamamagitan ng sumusunod:

• Tanggapan ng PSSP
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon
Hanapin si G. Kenneth Carlo L. Rives
Contact Number: 0922-8751440/0916-2114973 (Paalala: Mag-text/tumawag po muna bago pumunta para matiyak kung may tao sa opisina.)

• Chinabank (sa kahit saang sangay ng Chinabank)
Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
Account Number: 2420203317
Branch: Corinthian Hills, Quezon City

• GCASH "Fully Verified" Account

Para makapagbayad sa pamamagitan ng GCASH "Fully Verified" Account, sundin lamang po ang instruction sa ibaba:

1) Buksan ang GCASH application.
2) Piliin ang "Send to Bank" sa My Dashboard.
3) Hanapin at pindutin ang "China Banking Corporation".
4) Sagutan ang sumusunod:
*Amount: Ilagay ang halagang ibabayad (hal.: 500)
*Account Name: NASPI
*Account Number: 2420203317
*E-mail Receipt to: pssponline@gmail.com (tiyakin na tama ang e-mail address)
5) Pindutin ang "Next".
6) I-screenshot ang payment confirmation.

Kung nais magkaroon ng GCASH account, mag-sign up gamit ang link: https://gcsh.app/r/MmfWyFI. Bukas na sa lahat ng networks (Globe, TM, Smart, Sun, at TNT). Walang bayad ang pag-sign up.

• PESONet at InstaPay
Ang proseso ng interbank transfer sa pamamgitan ng PESONet at InstaPay ay depende sa mobile banking app ng inyong bangko. Tiyakin lamang na mailagay nang tama ang sumusunod na detalye:
*Bank: Chinabank (China Banking Corporation)
*Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc (alternatibo: NASPI)
*Account Number: 2420203317
*Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue Loyola Heights, Quezon City (hindi required sa ilang bangko)

Narito ang gabay sa paggamit ng PESONet at InstaPay sa piling mga banko:
*PNB: https://www.pnb.com.ph/index.php/instapay-and-pesonet?tpl=1
*Metrobank: https://www.facebook.com/notes/metrobank/transferring-funds-through-metrobank-mobile-app-with-instapay/2056563131030154/
*RCBC: https://www.rcbc.com/News/View/b3eea7df-dd86-444f-be6f-372deeb7e2c2
*Security Bank: https://www.securitybank.com/blog/bsp-instapay/

Lahat po ng tseke ay dapat nakapangalan sa "NATIONAL ASSOCIATION FOR SIKOLOHIYANG PILIPINO, INC." Pagkatapos pong magbayad ay siguraduhing magpatala kayo sa online registration form. Paki-email po ang scanned copy ng transaction slip kasama ang inyong pangalan at institusyong kinabibilangan sa pssponline@gmail.com bilang katunayan ng inyong bayad. Mangyaring gamitin bilang file name at e-mail subject ang inyong buong pangalan (hal. Virgilio G. Enriquez-UP Diliman)
Personal na Impormasyon
Personal Information
Titulo *
Title
Pangalan (hal. Virgilio G. Enriquez) *
Name (ex. Virgilio G. Enriquez)
Lisensiya bilang Propesyonal *
Professional License
Required
Numero ng PRC License
PRC License Number
Expiration ng PRC License
Expiration of PRC License
MM
/
DD
/
YYYY
Pangalang Nais Ilagay sa Conference ID (hal. Ver Enriquez; isama ang apelyido)) *
Preferred Name on Conference ID (ex. Ver Enriquez; include surname)
Kinabibilangang Institusyon/Kumpanya *
Institutional Affiliation
Kagarawan/Tanggapan (hal. Departamento ng Sikolohiya) *
Department/Unit (ex. Department of Psychology)
Adres ng Institusyon/Kumpanya *
Address of Institution/Company
Antas ng Edukasyong Natapos (Highest Education Earned) *
Hal. PhD Sikolohiya (Ex. PhD in Psychology)
Telepono Bilang ng Institusyon (isama ang area code; hal. 02 3434-7973) *
Contact Number of Institution (include area code; ex. 02 3434-7973)
Numero ng Cellphone (hal. 0922-8751440) *
Cellphone Number (ex. 0922-8751440)
Adres ng E-mail (hal. pssponline@gmail.com) *
E-mail Address (ex. pssponline@gmail.com)
Pagpapatala sa Kumperensiya
Conference Registration
Regular Registration (simula 22 Setyembre hanggang 26 Oktubre 2019) *
Paraan ng Pagbayad (Para sa "Inter-Bank Transfer", pakilagay ang huling 4 na numero ng inyong bank account number pagkatapos ng reference number.) *
Mode of Payment (For "Inter-Bank Transfer", please indicate the last 4 digits of your bank account number after the reference number.)
Uri ng Bayad *
Form of Payment
Petsa ng Pagbayad
Date of Payment
MM
/
DD
/
YYYY
Chinabank/GCASH Transaction Reference No. or Official Receipt No.
Pangalang Ilalagay sa Ibibigay Naming Resibo (Official Receipt)
Name to be Written in the Official Receipt We Will Issue
Dietary Requirement (Restriction)
Nais kong makatanggap ng (pumili lamang ng isa): *
I want to receive a (choose only one):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy