แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 : การสำรวจความต้องการ/ความคาดหวัง
ท่านมีความต้องการหรือความคาดหวังต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ด้านการจัดทำแผนและรายงานผลการติดตามและประเมินผล *
Required
2. ด้านการให้บริการ *
Required
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน *
Required
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms