Anketa - výzkum veřejného mínění v obci Doubravčice
V rámci přípravy strategického rozvojového plánu obce vás žádáme o anonymní vyplnění několika anketních otázek:
Otázka č. 1 Jak jste celkově spokojen(a) se životem v obci?
Otázka č. 2 Které záležitosti podle vás v obci fungují dobře? Napište :( např. svoz domovního odpadu )
Otázka č. 3 Které záležitosti podle vás v obci nefungují dobře? Napište :
Otázka č. 4 Jaké priority budoucího rozvoje by podle vás měla obec prosazovat?
Otázka č. 5 Jste ochotni se na budoucím rozvoji obce podílet?
Otázka č. 6 Jste spokojen(a) se stavem občanské vybavenosti? (obchody, služby, úřady a instituce )
Otázka č.7 Jste spokojen(a) se stavem dopravní obslužnosti?
Otázka č. 8 Jste spokojen(a) se stavem technické infrastruktury? ( voda, kanalizace, plyn? )
Otázka č. 9 Jste spokojen(a) s úpravou veřejných prostranství?
Otázka č. 10 Jste spokojen(a) se staven obecního majetku?
Otázka č. 11 Jste spokojen(a) s atmosférou a mezilidskými vztahy v obci?
Otázka č. 12 Jste spokojen(a) se stavem bezpečnosti v obci?
Otázka č. 13 Jste spokojen(a) se stavem kulturního a společenského života v obci?
Otázka č. 14 Do čeho by měla obec v budoucnu více investovat?
Otázka č. 15 Měla by se obec pro financování investičních akcí zadlužovat?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms