Holmøyskarrennet - spørjeundersøking
Holmøyskarrennet har dei seinare åra prøvd ulike løypetraséar og løypelengder.

Vi har samla start og innkomst på ein arena, Nordfjord Fritidsenter, dette forenklar logistikken både for arrangør og deltakarar. Arenaen ligg høgt (500moh), og er vanlegvis snøsikker langt utover våren.

Når vi har gode vintrar med mykje snø, har vi mange gode løypetraséar å velje mellom. År om anna er det mindre snø og då kan det vere vanskeleg å få til god nok løype i den vanlege traséen. Spesielt når påska er langt ut i april, kan det vere problematisk.

Ved dårleg vêr i høgfjellet har vi reserve-/rundløype på ca 18km som går i støylshøgde. Vi vil med denne undersøkinga gjerne ha di tilbakemelding på aktuelle spørsmål. Tusen takk for svar og innspel.
Vil du delta også om rennet går i reserveløype?
Har det betydning at løypa går gjennom Holmøyskaret?
Kor viktig er det at rennet går på Palmesøndag?
Min alder?
Klasse?
Kor mange gongar har du delteke (ca)?
Skriv gjerne andre kommentarar eller tilbakemeldingar her:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.