ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ....
1. ชื่อบริษัท/หน่วยงานของท่าน *
Your answer
2. E-mail สำหรับติดต่อ *
Your answer
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... *
4. เห็นด้วยตาม (ร่าง) เป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
Your answer
5. ไม่เห็นด้วยเพราะ.....
Your answer
6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service