Phiếu hỏi ý kiến về dự thảo Chương trình môn Tiếng Dân tộc thiểu số (phiếu số 1)
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng chương trình (CT) môn Tiếng Dân tộc thiểu số (DTTS) trong CT giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Phiếu khảo sát này xin ý kiến của Quý Thầy/Cô về sự phù hợp, tính khả thi của dự thảo CT môn Tiếng DTTS. Ý kiến của Thầy, Cô sẽ là một trong những căn cứ để hoàn thiện dự thảo CT môn Tiếng DTTS. Phiếu khảo sát này chỉ được dùng cho mục đích đó, không dùng vào bất cứ mục đích nào khác.
Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô phù hợp theo mức độ đồng ý tăng dần từ 1 đến 5. Trong đó, mức 1: Hoàn toàn không đồng ý, mức 5: Hoàn toàn đồng ý.
Xin trân trọng cảm ơn!
Email address *
Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số được Thầy/Cô nhận xét *
Nội dung văn bản Chương trình môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
phù hợp với quy định của pháp luật
không có định kiến xã hội về giới
không có định kiến xã hội về sắc tộc
không có định kiến xã hội về tôn giáo
không có định kiến xã hội về nghề nghiệp
không có định kiến xã hội về địa vị
Mục tiêu Chương trình môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
cụ thể hóa được mục tiêu của CT GDPT 2018
phù hợp với đặc thù môn học
xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu mà HS cần đạt được cuối mỗi cấp học/trình độ đối với môn học
xác định được yêu cầu về các năng lực chung mà HS cần đạt được cuối mỗi cấp học/trình độ đối với môn học
Việc xác định yêu cầu cần đạt về các kỹ năng ngôn ngữ Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
ở các lớp đầu cấp tiểu học tập trung vào nghe, nói và đọc
ở các lớp cuối cấp tiểu học tập trung vào đọc, viết chính tả
ở các lớp ở THCS tập trung vào đọc và viết vững chắc
ở các lớp THPT tập trung vào đọc và soạn thảo văn bản
Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của HS ở từng trình độ (tương đương với mỗi cấp học)
phản ánh được yêu cầu cần đạt về năng lực chung của HS ở từng trình độ (tương đương với mỗi cấp học)
tạo cơ hội phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học.
góp phần hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ
góp phần hình thành và phát triển năng lực văn học DTTS
là cơ sở đánh giá kết quả học tập môn Tiếng DTTS của HS.
là cơ sở để biên soạn SGK môn Tiếng DTTS
Nội dung dạy học CT môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
được quy định cho từng cấp học/trình độ
được định hướng cho từng lớp
đáp ứng mục tiêu CT môn học
bảo đảm cơ bản
bảo đảm hiện đại
bảo đảm thiết thực
phù hợp với yêu cầu cần đạt về kiến thức Tiếng DTTS
phù hợp với lứa tuổi học sinh
phù hợp với trình độ học sinh
góp phần định hướng nghề nghiệp của học sinh
Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
được định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS
phù hợp với yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc
phù hợp với yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết
phù hợp với yêu cầu cần đạt về kỹ năng nói
phù hợp với yêu cầu cần đạt về kỹ năng nghe
Kiểm tra, đánh giá kết quả học Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
được định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS
nhằm cung cấp thông tin phản hồi kịp thời, chính xác về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của CT
nhằm cung cấp thông tin phản hồi kịp thời, chính xác về sự tiến bộ của HS
nhằm xác nhận thành tích học tập của HS sau một học kỳ
nhằm xác nhận thành tích học tập của HS sau một năm học
nhằm xác nhận thành tích học tập của HS sau khi kết thúc học một trình độ (A1, A2 và B)
nhằm hướng dẫn HS điều chỉnh hoạt động học
nhằm giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy
Các thuật ngữ chính trong văn bản CT môn Tiếng DTTS *
Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý một phần
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
được giải thích rõ ràng
thống nhất cách hiểu và sử dụng
tra cứu thuận lợi
giúp học sinh biết tìm từ khóa, định nghĩa, khái niệm
Tên tỉnh nơi Thầy/Cô đang công tác *
Thầy cô đang công tác ở đơn vị nào *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy