Formularz rejestracyjny na konferencję „Dziecko i rodzina w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania” - 15 kwietnia 2019
Prosimy o przesłanie formularza w terminie do 25 marca 2019 roku
Email address *
Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko: *
Your answer
Afiliacja *
Your answer
Wariant *
Temat wystąpienia
Your answer
Ulica / nr *
Your answer
Miejscowość oraz kod pocztowy *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Numer faks
Your answer
Pełna nazwa instytucji
Your answer
Adres instytucji
Your answer
Numer NIP instytucji
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133, poz.883), w celu obsługi ogólnopolskiej Konferencji nt. „Dziecko i rodzina w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania” organizowanej w dniu 15 kwietnia 2019 roku.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Państwa udziału w konferencji, weryfikacji obecności, rozliczenia, opłaty konferencyjnej (w przypadku konferencji płatnych), wydruku identyfikatorów, certyfikatów udziału i zaświadczeń. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji jest konieczne dla zapewnienia Państwu udziału w konferencji. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości udziału Państwa w konferencji.Podanie danych wymaganych do wystawienia faktury VAT jest wymogiem prawnym dla prawidłowego wystawienia faktury. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości wystawienia Państwu faktury VAT. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konferencji jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie przy ulicy ul. Sienkiewicza 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Wojciecha Sitek, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: wojtek@wsge.edu.pl Potwierdzam, że jestem świadomy, iż moje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do obsługi konferencji i tylko w czasie jej obsługi.Dalsze regulacje określa rozporządzanie Rektora nr 2/2018 z dnia 5 marca 2018 roku. Oświadczam że jestem świadomy prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do zmiany lokalizacji danych i do anulowania zgody w dowolnym momencie.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl Dane osobowe będą udostępnione współorganizatorom konferencji: Wydziałowi Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziałowi Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service