"A ja Łódź wolę!" - warsztaty z Marią Gudejko
Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie warsztatami "A ja Łódź wolę" organizowanymi przez Teatr Nowy i Teatr Muzyczny w Łodzi.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zgłoszenia uczestnictwa.

Dziękujemy!

* Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu
„Patriotyzm Jutra"


** Klauzula informacyjna o współadministrowaniu danymi osobowymi w celu realizacji warsztatów teatralnych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

1. Informujemy, że dokonujemy współadministrowania danymi osobowymi w procesie prowadzenia warsztatów teatralnych organizowanych przez:
A. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź.
A. Teatr Muzyczny w Łodzi, 91-425 Łódź, ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nowy.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji warsztatów teatralnych "A ja Łódź wolę!".
1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą podwykonawcy, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne i pozostałym podmiotom niezbędnym do wykonania i przeprowadzenia warsztatów. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.
1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numer telefonu, adres mail. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji warsztatów a następnie zostaną usunięte po ich zakończeniu.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Imię i nazwisko zgłaszającego (w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni) *
Imię i nazwisko uczestnika (jeśli inne niż zgłaszającego)
Wiek uczestnika *
Adres email *
Numer telefonu *
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA: Oświadczam, że wyrażam zgodę na czas nieokreślony na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas projektu ,,A ja Łódź wolę! Julian Tuwim" na stronie internetowej Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, profilach internetowych zarządzanych przez Teatr Nowy takich jak Facebook Instagram i YouTube oraz w mediach w celu informacji i promocji Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz na stronie internetowej Teatru Muzycznego w Łodzi, profilach internetowych zarządzanych przez Teatr Muzyczny w Łodzi takich jak Facebook Instagram i YouTube oraz w mediach w celu informacji i promocji Teatru Muzycznego w Łodzi. *
Required
Adnotacja/zapytanie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy