แบบสอบถามการใช้บริการศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบตามความจริง
1. เพศ
2. อายุ
กรุณาตอบตามความเป็นจริง
3. สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน *
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. หน่วยงานที่สังกัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms