Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών σας.
  Βοήθησε στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του θέματος που ασχοληθήκατε
  Αυξήθηκε η περιέργεια και η επιθυμία των μαθητών για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  Οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν και διασκέδασαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
  Οι μαθητές έμαθαν καινούργιες πληροφορίες.
  Ενισχύθηκε η ανάγκη και η επιθυμία των μαθητών σας να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά.
  Δημιουργήθηκαν στους μαθητές σας περισσότερες θετικές στάσεις απέναντι στα μουσεία
  Ως εκπαιδευτικός, μάθατε κάτι καινούργιο; Παρακαλούμε αναφέρετέ το
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Οργάνωση δραστηριοτήτων
  Διάρκεια δραστηριοτήτων
  Ρυθμός προγράμματος
  Ικανότητα εμψυχωτή
  Κατανόηση από τους μαθητές
  Εμπλοκή των μαθητών
  Επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών
  Άμεση σχέση δραστηριοτήτων με το θέμα
  Δραστηριότητες που απαιτούν ενεργό συμμετοχή
  Please enter one response per row
  Το υλικό «πριν» και «μετά» την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του μουσείου με βοήθησε να προετοιμάσω καλύτερα τους μαθητές μου.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Οι στόχοι μου ανταποκρίθηκαν
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question