Lappilaiset Kylät ry:n kyläkysely
Lappilaiset Kylät ry:n tavoitteena on auttaa kyliä ja kaupunginosia sekä näiden alueiden toimijoita pääosin neuvonnan ja koulutuksen sekä sidosryhmäyhteistyön ja edunvalvonnan avulla. (Jatkossa nimitys "kylät" kattaa myös kaupunginosat.)

Tämän kyselyn tarkoitus on löytää Lapin kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Lappilaiset Kylät ry:n toiminnan tehostamiseksi.

Vastaajan taustatietoa
Onko vastaaja?
Vastaajan yhdistys/taustaorganisaatio?
Your answer
Vastaajan kunta?
Missä kunnassa yhdistyksenne/taustaorganisaationne toimii?
Your answer
Lappilaiset Kylät ry:n tunnettavuus
Mitä tulee ensimmäisenä mieleen Lappilaiset Kylät ry:stä?
Your answer
Kuinka hyvin tunnette Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa?
Mikä vaihtoehdoista kuvaa Lappilaiset Kylät ry:tä ?
Mistä saitte tietoa Lappilaiset Kylät ry:stä?
Onko kylällänne/taustaorganisaatiollanne yhteistyötä Lappilaist Kylät ry:n kanssa?
Lappilaiset Kylät ry:n toiminta:
Millaisena näette Lappilaiset Kylät ry:n roolin kylätoiminnassa?
Miten Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa tulisi tehostaa/muuttaa?
vapaa sana
Your answer
Kuinka tärkeänä pidät seuraavia kylätoimintaan liittyviä asioita, joissa kylätoiminta voisi saada apua Lappilaiset Kylät ry:ltä.
erittäin tärkeä
melko tärkeä
ei kovin tärkeä
ei lainkaan tärkeä
en osaa sanoa
viestintä koulutusta kylän sisällä
sosiaalisen median koulutusta
koulutusta hallitus työskentelyyn
kyläsuunnitelmien tekoa
turvallisuussuunnitelmien tekoa
kylien välisen yhteistyön edistämistä
apua neuvotteluihin kunnan kanssa
hyvien käytäntöjen tietopankkia/ideapankkia
kylätalojen tai muiden vuokrattavien tilojen markkinointia
kylätapahtumien ideointi- ja/tai markkinointiapua
yhteisiä Lappi tutuksi -matkoja
Koetko jotain muuta tärkeäksi?
Voit myös lähettää ideoita tai muita terveisiä
Your answer
Kutsu kyläasiamies kylään
Kyläasiamiehen palvelut ovat kylälle maksuttomia. Apua voi pyytää pieniinkin asioihin. Voit myös pyytää kyläasiamiestä tutustumiskäynnille kyläänne.
Haluamme, että kyläasiamies tulee kylään
Kyläyhdistyksen tarpeet
Mitä toiveita, tarpeita kyläyhdistyksellänne on?
Mitä oman kyläyhdistyksenne toiminta tarvitsee?
Mistä seuraavista aiheista toivotte koulutusta kylätoimintanne tueksi?
Millä tavoin Lappilaiset Kylät ry:n tiedotteet tavoittaisivat teidät parhaiten?
Kylän viestintähenkilö
Voisko kyläyhdistyksenne nimetä viestintähenkilön, joka vastaanottaa viestit/tiedotteet ja ottaa vastuun että ne menevät perille myös niille kyläläisille, jotka eivät käytä yllä olevia kanavia?
Kyläsuunnitelma
Kyläsuunnitelma on useammaksi vuodeksi tehty kyläläisten tahdonilmaisu kylän tulevaisuudesta. Mikä on tilanteenne kyläsuunnitelmien suhteen?
Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyys
Maakunnallisen kyläyhdistyksen jäsenmäärä osoittaa kylätoiminnan vaikuttavuutta.
Jos taustaorganisaationne ei ole lappilaiset Kylät ry:n jäsen voitte halutessanne liittyä jäseneksi nettisivuillamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Jäsenyys
Vastaajan yhteystiedot
Voitte vastata kyselyyn nimettömänä, mutta mikäli haluatte kyläasiamiehen vierailulle tai muuten ottavan yhteyttä, jättäkää yhteystiedot (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service