แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
(5) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
(6) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
(7) สิทธิในการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะจัดการข้อมูลของตนเอง โปรดกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัททราบโดยทันทีและจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน เว้นแต่การดำเนินตามคำขอของท่านจะละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านอื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย

หากท่านประสงค์ให้บริษัทระงับการประมวลผล เพิกถอน คัดค้านหรือลบข้อมูลของท่าน โปรดทราบว่าอาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เอกสารประกอบการร้องขอ :
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หลักฐานที่สามารถระบุถึงตัวตน
2. ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED. Report Abuse