Enquête Schilderswijk
Goedendag,
Ik ben Amber van Stijn,18 jaar, woonachtig in Lisse en zit in 5 TVWO Rijnlands. Voor mijn aardrijkskunde opdracht moet ik een buurtprofiel opstellen en daaruit een adviesrapport schrijven. In dit geval gaat het om de Schilderswijk, één van de buurten die liggen in de wijk Lisse Zuid. Dat betekent dat u alleen deze enquête mag invullen als u daadwerkelijk in deze buurt, de Schilderswijk, woont, anders klopt mijn buurtprofiel niet.
Een buurtprofiel wordt opgebouwd door verschillende onderwerpen te behandelen die met leefbaarheid te maken hebben en een algemeen basisbeeld over de buurt zelf.
U helpt mij enorm om de vragen zo goed mogelijk in te vullen. Uiteraard gebruik ik deze gegevens alleen voor de verwerking van mijn schoolopdracht. Het adviesrapport mag ik naar een contactpersoon van de Gemeente Lisse sturen. Op deze manier hoop ik u extra te helpen door uw vragen / opmerkingen neer te leggen bij de Gemeente Lisse en zo een bijdrage te leveren aan uw woonplezier in uw buurt.
De enquête zelf zal na verwerking vernietigd worden.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag. Mocht u mee willen werken aan een diepte interview dan kunt u uw gegevens achterlaten, zodat ik eventueel contact met u kan opnemen.
Enorm bedankt voor het invullen. U helpt mij hier enorm mee en ik hoop ook voor uw woonplezier iets te betekenen. Voor deze opdracht staat vijf weken. Mocht u familie of vrienden in deze buurt hebben wonen, wilt u deze enquête dan onder hun aandacht brengen?

Nogmaals enorm bedankt voor uw hulp,
Amber van Stijn
Algemene informatie
Ik woon in de Schilderswijk in de ..............straat *
Ik woon sinds ... (jaartal) in deze buurt. *
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? *
Leeftijd volwassenen: *
Required
Hoeveel personen binnen uw huishouden zijn hiervan kinderen? *
Leeftijd: *
Required
Ik woon in een: *
Mijn woning is een..... *
De hoogst genoten opleiding binnen uw huishouden: *
Wat is uw achtergrond? *
Heeft u op dit moment een baan? *
Heeft u een (pensioen)uitkering? *
Leefomgeving
Bent u tevreden met de buurt waar u woont? *
Zou u in deze buurt willen blijven wonen? *
Omdat... *
Als u niet meer in deze buurt zou willen blijven wonen, waar zou u dan naar toe willen verhuizen en waarom? *
Worden er in de buurt activiteiten georganiseerd? *
Zo ja voor welke groep? *
Mist u activiteiten? En zo ja welke *
Neemt u zelf ook deel aan deze activiteiten? *
Waarom *
Bent u vrijwilliger in een van de activiteiten bij u in de buurt? *
Als u geen vrijwilliger bent: zou u wel graag als vrijwilliger iets willen doen? En zo ja bij wat? *
Vindt u dat er voldoende groen is in de omgeving? *
Een van de groenplekken is het Mondriaanpark. Gaat u daar wel eens naar toe? *
Recent is dit park opgeknapt met een speciale "beweegplek". Bent u van plan daar gebruik van te maken. *
Zijn er nog andere groen/ontmoetingsplekken in deze buurt? Zo ja welke/waar? *
Zijn er aparte speeltuin/speelplek voor kinderen? Zo ja, is dat voldoende? *
Is er een aparte uitlaatplek voor honden? *
Maakt u daar, als u een hond heeft, ook gebruik van? *
Ligt er in uw buurt veel zwerfafval? *
Bent u tevreden met de afvalsystemen bij u in de buurt? *
Voor melding over zwerfafval of defecte lantaarnpalen kunt u een melding maken op fixi.nl. Kent u dit? *
Het gebouw van de Rembrandtschool staat al geruime tijd leeg. Wat zou u daar graag in willen zien? Of wat zou u op deze locatie willen zien?
Voorzieningen
Uw buurt grenst aan het winkelcentrum, waardoor er al veel voorzieningen bij u in de buurt zijn. Daarnaast zit er een huisartsenpraktijk, fysiotherapie en dierenarts in uw buurt.
Welke voorzieningen mist u nog? *
Hoe is de bereikbaarheid van de buurt? *
Heel slecht
Heel goed
Zijn er voldoende parkeerplaatsen? *
Kunt u vanuit uw buurt gemakkelijk met het openbaar vervoer. *
Heel moeilijk
Heel makkelijk
Naast uw wijk ligt de basisschool De Waterval. Indien u kinderen heeft, maakt u dan gebruik van deze speelplaats? Waarom wel/niet? *
Achter de Rembrandtplein ligt nog een speelplek,met voetbalveld, kabelbaan en speelhuisje. Maakt u, als u kinderen heeft, gebruik van deze speelplaats? Waarom wel / niet? *
Veiligheid
Hoe veilig voelt u zich overdag in uw buurt? *
Heel onveilig
Heel veilig
Hoe veilig voelt u zich in de avond in uw buurt? *
Heel onveilig
Heel veilig
Is er voldoende straatverlichting. *
Is er een buurtapp? *
Bent u daar lid van? *
Als u nee heeft ingevuld, zou u dat dan willen?
Clear selection
Wordt er in uw buurt veel ingebroken? *
Heel weinig
Heel veel
Is dit afgelopen tijd toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? *
Vinden er veel vernielingen plaats? *
Heel weinig
Heel veel
Vinden deze vernielingen plaats aan persoonlijke eigendommen en/of openbare eigendommen? *
Required
Ervaart u geluidsoverlast van uw buurtbewoners *
Heel weinig
Heel veel
Ervaart u geluidsoverlast van inwoners die voorbij komen *
Heel weinig
Heel veel
Heeft u last van bepaalde groepen in uw buurt? *
Gemeente Lisse probeert door de hele gemeente AED's te plaatsen al dan niet vanuit buurtinitiatief. Een groep inwoners heeft zich aangesloten bij deze stichting waardoor ze oproepbaar zijn in geval van nood. Bent u hiervan op de hoogte? *
Zou u, als u een reanimatiediploma heeft, ook willen aansluiten?
Clear selection
Is er iets wat u nog graag kwijt zou willen over uw buurt?
Speciaal voor de bewoners van het Rembrandtplein
De woningen aan het Rembrandtplein zijn gerenoveerd. Hoe vond u dit gaan?
Zijn er nog aandachtspunten t.a.v. de renovatie?
Contact formulier
Mocht u vragen hebben over de enquête kunt u dit contact formulier invullen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. Natuurlijk zal ik deze gegevens niet verspreiden.

Wilt u kans maken op een Loewe klang M1 luidspreker? Vul dan uw email-adderes in.
Waar over wilt u contact opnemen?
Wat is uw email-adres?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy