แบบสำรวจผลการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ปี พ.ศ. 2561(สำหรับผู้บริหาร)
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง/ความเห็นของท่าน
ขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service