Valge Daami aja käsitöölaat 2019 / White Lady Handicraft Fair 2019
OSALEMISTINGIMUSED

• Korraldajal on õigus kauplejaid valida! Kõik saabunud taotlused vaadatakse eraldi läbi ja tehtud otsusest teavitatakse kauplejat kirjalikult taotlusesse märgitud e-posti aadressil.

• Korraldaja määrab kauplejate paigutuse laadal. Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt tootegruppidele.

• Kaupleja ei või oma asukohta laadal omavoliliselt ümber paigutada!

• Autot laada ajaks Karja tänavale jätta ei saa! Autoga võib oma kauplemiskoha juurde sõita enne laada algust kauba maha laadimise ajaks ja kauba ära viimiseks peale eeskava lõppu laadalavadel. Kella 10st kuni 19ni on laada-alal autoga liiklemine KEELATUD! Autot saab parkida kõrvaltänavatel. Haapsalu linnas on parkimine tasuta.

• Kauplemiskohtade jagamine ja ülesseadmine toimub laupäeva hommikul alates kella viiest.

• Kaupleja kujundab enda müügiplatsi ise ning vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

• Iga kaupleja vastutab oma kauplemiskohale ööseks jäetud telgi ja muude esemete eest.

• Üheks laadapäevaks kohti ei broneerita!

• Kaupleja saab õiguse müügipinnale pärast arve tasumist. Tähtajaks tasumata arved ja registreerimised tühistatakse.

• Kui osavõtumaksu juba tasunud kaupleja loobub osalemisest, tagastatakse vaid 1/2 summast.

• Oma kauplemiskoha edasiandmine teisele ei ole lubatud!

• Kaupleja kohustub müüma ainult registreerumisel nimetatud tooteid.

• Korraldajal on õigus nõuda kauplejalt tõestust kauba päritolu kohta.


TERMS AND CONDITIONS

• The organizer has the right to choose traders! Each application will be reviewed separately and answered by e-mail.

• Traders placement is determined by the organizer.

• The trader may not to relocate to different location!

• There is no parking on Karja Street! You only can drive car to your venue before the start of the fair for unloading and uploading after the end of the performances on fair stages. From 10 am to 7 pm car driving on fair street is PROHIBITED! The car can be parked at the side streets. Parking in town is for free.

• Showing of venues and set-ups will take place on Saturday from 5am on.

• Each trader is responsible for the maintenance of place and is required to clean it before leaving.

• Each trader is responsible for the tent and other objects left your trading venue for the night.

• Fair places are not booked for one day!

• After confirmation the invoice will be sent to the trader. If the invoice is unpaid by the date marked on the invoice, the organizer cancels the registration.

• The trader who has paid the entry fee will be returned only 1/2 of the amount in case of cancellation.

• Transfer venue to another is not allowed!

• The trader commits to sell only registered products.

OLEN TUTVUNUD OSALEMISTINGIMUSTEGA! / I HAVE READ THE TERMS AND CONDITIONS *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service