แบบบันทึกข้อมูล ผลงานและรางวัล จากการเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในนามของโรงเรียน งานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ระดับ *
ภาคการศึกษา *
ปีการศึกษา *
รหัสประจำตัวนักเรียน *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล นักเรียนที่ได้รับรางวัล *
Your answer
ชั้นปัจจุบันของนักเรียน *
Your answer
รายการที่เข้าร่วมประกวด / แข่งขัน(ระบุชื่อรายการ และจัดโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร) *
Your answer
วัน/เดือน/ปี ที่ประกวด/แข่งขัน *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับรางวัลที่ได้รับ(ยอดเยี่ยม/ชนะเลิศ รองชนะเลิศ/ชมเชย) *
ประเภทของรางวัล(โล่/ถ้วยรางวัล ใบประกาศ/เงินรางวัล) *
Your answer
ชื่อ – สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรือ ส่งเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรือ ส่งเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน *
Your answer
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
ชื่อผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service