Техничар за ловство и рибарство -Матурски испит за проверу стучно-теоријских знања
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испитa:
''Приручник о полагању матурског испита
у образовном профилу Техничар за ловство и рибарство - оглед''
Београд, април 2014.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1.Јаребица камењарка, гривна (Alectoris graeca) у примитивно гнездо на земљи снесе: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
2.Тежина најтеже ловне птице наших ловишта, великог тетреба (Тetrao urogallus) је: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
3.Појам који има исто значење као и парење дивокоза (Rupicapra rupicapra) је: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
4.Зоонозе представљају : ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
5.Многи риболовци обрађују неживе мамце различитим аромама, првенствено при лову на: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
6.Пелетирање је: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
7.Изглед гусеница губараје специфичан, јер: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
8.Saprolegnioze су заразне болести риба којима су узрок секундарне инфекције које изазивају: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
9.Хронична заразна болест која је изазвана гљивама, а од гајених врста риба најчешће се јавља код калифорнијске пастрмке храњене сировом морском рибом и рачићима назива се: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
10.Заразну болест код риба познатију као виремија шарана изазива: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
11.Пукотине и распуклине, као грешке дрвета, јављају се као последица: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
12.Под шиндром се подразумева материјал: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
13.Европска ознака калибра код пушке кугларе је: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
14.Уређење риболовачких стаза у ципринидном (шаранском) подручју не подразумева да свако риболовачко место има простор за постављање ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
15.Тачан назив за трофеј срндаћа је: ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
16.Код риба, ензим липаза врши разградњу : ( заокружите број испред траженог одговора)
2 points
Clear selection
17.Болести паса које су и зоонозе, су: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
18.Који од наведених одговора припада групи биотичких фактора: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
19.Риболов живим мамцем обично се примењује у лову на: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
3 points
20.Од понуђених одговора изаберите оне који сачињавају биоценозу: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
21.На празним местима означеним цртицама треба да стоји :Почетак Arteriea scendens код риба је задебљао и назива се ------------- ( заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
22.На празним местима означеним цртицама треба да стоји :Ергономија је наука која се бави системом човек-машина (машина-сваки предмет) како би се машина најбоље -------------- људском телу.
1 point
Clear selection
23.На празним местима означеним цртицама треба да стоји :Вода из рибњака за узгој салмонидних врста риба пре уласка у природни водоток мора се превести преко ----------------- да би се ослободила нечистоћа које су настале у базенима за узгој рибе. (заокружите број испред траженог одговора)
1 point
Clear selection
24.На празним местима означеним цртицама тре ба да стоји: Једини представник антилопа у Европи је наша аутохтона врста чији је латински назив ------------------, а српски назив ------------------ :(заокружите број испред траженог одговора)
2 points
Clear selection
25.На празним местима означеним цртицама тре ба да стоји:Телесна температура птица износи између ---- C и---- C . (заокружите број испред траженог одговора)
2 points
Clear selection
26.На празним местима означеним цртицама тре ба да стоји:У зависности од узрочника, заразне болести су подељене на ------------ и -------------. (заокружите број испред траженог одговора)
2 points
Clear selection
27.На празним местима означеним цртицама тре ба да стоји: Сунчаница настаје услед дуготрајног, директног дејства сунчевих зрака, а топлотни удар настаје услед повишене ------------------ ---и велике-------------------. ( одговор написати ћирилицом )
2 points
28. На празним местима означеним цртицама треба да стоји? ( одговор написати ћирилицом )
2 points
Captionless Image
29. Означи тачан одговор на тражено питање
3 points
Captionless Image
Clear selection
30.Допунити реченицу у одговору. ( одговор написати ћирилицом )
3 points
Captionless Image
31.У празна поља упиши тачне вредности. (заокружите број испред траженог одговора)
3 points
Captionless Image
Clear selection
32. Попуните табелу са одговарајућим називима. ( одговор написати ћирилицом )
3 points
Captionless Image
33. На цртици испред броја упиши назив одговарајућег дела. (заокружите број испред траженог одговора)
3 points
Captionless Image
Clear selection
34. Чекирај тачне податке
4 points
Captionless Image
35. Чекирај тачне податке
5 points
Captionless Image
36. Према задатку требате да поставите X у поља са бројевима. ( Због ограничених могућности упитника одговор је:БРОЈЕВИ ПОЉА У КОЈИМА НЕ ТРЕБА ДА СТОЈИ X ) (заокружите број испред траженог одговора)
6 points
Captionless Image
Clear selection
37. На линији поред бројева упишите тачне називе. ( одговор написати ћирилицом )
3 points
Captionless Image
38. На линијама упишите тачне називе. (заокружите број испред траженог одговора)
3 points
Captionless Image
Clear selection
39. Израчунајте густину популације зеца у ловишту. -означи тачан одговор
4 points
Captionless Image
Clear selection
40. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
41. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
42. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
43. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
44. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
45. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
4 points
Captionless Image
46. Напиши у одговору редослед бројева на цртицама од горе на доле (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse