แบบรายงานการเข้าร่วมการอบรม/สัมนา/ดูงาน
ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ปีการศึกษา 2561
(โปรดอ่าน)
- เมื่อครูทำการกรอกข้อมูลแล้ว หลังจากกด (ส่งคำตอบ) ให้ครูปิดหน้าwebนี้ก่อนจะทำการกรอกข้อมูลรายงานการอบรมหัวข้อต่อไป
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน (ระบุคำนำหน้าด้วย) *
Your answer
ระดับ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้เข้าร่วม *
ในหัวข้อ การเข้าร่วม *
*ให้ครูระบุชื่อหัวข้อการอบรม เช่น สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโคชชิ่ง
Your answer
จัดโดย *
Your answer
เมื่อวันที่ (ระบุเป็น เดือน/วัน/ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่ (ระบุเป็น เดือน/วัน/ปี)
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่อบรม *
ให้ระบุสถานที่อบรม พร้อมจังหวัด
Your answer
จำนวนชั่วโมงที่อบรม *
Your answer
สาระสำคัญของการอบรม
ระบุเป็นความเรียงโดยไม่มีการ Enter และต้องระบุไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษร
Your answer
แนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
ระบุเป็นความเรียงโดยไม่มีการ Enter และต้องระบุไม่น้อยกว่า 200 ตัวอักษร
Your answer
ได้รับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือไม่ *
หากท่านได้รับเกียรติบัตรกรุณาอย่างลืมเก็บเกียรติบัตรไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของท่าน เพื่อการติดตามตรวจสอบและการรายงานผล เมื่อสิ้นปีการศึกษา
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service