DOTAZNÍK
Dobrý den, ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci při řešení otázek týkajících se Vás a Vašich potřeb vyplývajících ze života ve Vaší obci. Dotazník hodnotí spokojenost a ekologickou náročnost životního stylu obyvatel velmi malých obcí do 200 obyvatel. Vyhodnocení Vašich odpovědi bude probíhat v přísné anonymitě a v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů. Dotazník slouží jako podklad disertační práce studentky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, studijního oboru Aplikovaná a krajinná ekologie – Ing. Andrey Leškové. Výsledky výzkumu budou součástí disertační práce, kde bude mít místo mé upřímné poděkování za Vaši ochotu a čas při vyplňování tohoto dotazníku. Zároveň Vaše odpovědi mohou posloužit jako podklad pro zdokonalení podmínek pro život ve Vaší obci.

Postup: otázku si prosím pozorně přečtěte. Z uvedených možnosti vyberte vždy jen jednu odpověď.

Název obce: *
Your answer
1. Rodinný stav:
2. Pohlaví:
3. Věk:
4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
5. Jak dlouho bydlíte v této obci?
5.1 Pokud jste se sem přistěhoval/a nebo vdala/oženil, upřesněte prosím, jak dlouho tu už bydlíte:
Your answer
5.2 Pokud jste se sem přistěhoval/a, upřesněte prosím důvod přestěhovaní:
Your answer
6. Pokud tu žijete od narození, chcete tu zůstat i po zbytek svého života, nebo přemýšlíte o přestěhování se jinam?
6.1 Pokud tu chcete zůstat, jaké jsou důvody, proč Vám život zde vyhovuje?
Your answer
6.2 Pokud tu nechcete zůstat, jaké jsou důvody, proč Vám život zde nevyhovuje?
Your answer
7. Kde pracujete/ Jaký je Váš obor zaměstnání?
8. Pokud pracujete, kde se nachází Vaše zaměstnání?
8.1 Pokud pracujete mimo Vaši obec, upřesněte prosím jak daleko za prací dojíždíte (v km):
Your answer
9. Pokud pracujete, jste:
10. Jak hodnotíte polohu Vaší obce v rámci Jihomoravského kraje?
11. Co Vás spojuje s místem, ve kterém žijete? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 7 podle důležitosti: (1 – nejdůležitější, 7 – nejméně důležité): *
1
2
3
4
5
6
7
a) rodina
b) přátelé, známí, sousedé
c) dům či jiný objekt, ve kterém bydlím
d) zaměstnání, podnikání
e) kulturní události, zvyky, tradice
f) sportovní vyžití
g) klid, příroda, zdravé životní prostředí
12. Co je pro Vás nejdůležitější? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 3 podle důležitosti: (1 – nejdůležitější, 3 – nejméně důležité): *
1
2
3
a) ekonomická prosperita (zaměstnanost, výdělek)
b) mezilidské vztahy (rodina, přátelé, sousedé)
c) příroda a životní prostředí
13. Řekl/a byste, že Vaše obec disponuje příznivými podmínkami pro rozvoj podnikání?
14. Jak hodnotíte kvalitu dopravní dostupnosti ve Vaší obci?
15. Jste spokojen/a s místem Vašeho bydliště?
16. Jak hodnotíte pracovní příležitosti ve Vaší obci a nejbližším okolí?
17. Jste spokojen/a s tím, jak se lidé v obci k sobě chovají?
18. Cítíte se v obci bezpečně?
19. Znáte své sousedy?
20. Je v obci dostatek kulturního vyžití či společenských akcí?
21. Jste spokojeni s obsahem a průběhem společenských a kulturních akci?
22. Jak hodnotíte dostupnost základních školských zařízení?
24. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v obci?
25. Jste spokojený s čistotou v obci?
26. Jak hodnotíte celkový vzhled Vaší obce, působí na Vás Vaše obec harmonicky, líbí se Vám Vaše obec?
27. Která část Vaší obce, které místo ve Vaší obci, budova či strom jsou Vám nejbližší?
Your answer
28. Jak hodnotíte nakládání s odpady, jejich třídění, recyklaci ve Vaší obci?
29. Jak často chodíte průměrně za týden na procházky do okolí Vaší obce delší než 1-2 km?
30. Jaké je Vaše oblíbené místo na procházky do okolí, pokud takové máte?
Your answer
31. Jak jste ve Vaší obci spokojení s:
a) velmi spokojen/a
b) mírně spokojen/a
c) mírně nespokojen/a
d) velmi nespokojen/a
zásobováním vodou
nakládáním s odpadními vodami
zásobováním energiemi v obci (plyn, elektřina, paliva)
nakládáním a stavem lesů
nakládáním a stavem sadů
nakládáním a stavem vody, vodních zdrojů, rybníků, vodních nádrží, studní a pramenů
32. Myslíte si, že Vaše obec nakládá s půdou, sady, lesy, vodou, zdroji surovin, potravin a s odpady udržitelně? Tedy, že Vaše obec bude mít stejně kvalitní podmínky pro život i pro budoucí generace?
33. Čím byste řekli, že je Vaše obec specifická? (Co v jiné obci není?)
Your answer
34. Co vnímáte jako nejpalčivější problém pro život ve Vaší vesnici?
Your answer
35. Připomínky k územnímu plánu Vaší obce:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms