Ankieta na temat roślin inwazyjnych
*Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
zgodnie z art. 30 ust 1 RODO informujemy, iż:
- administratorem Pana(i) danych osobowych jest Regionalne Centrum Ekologiczne (REC Polska) z siedzibą w Warszawie (02-301), ul. Grójecka 22/24 lok. 36
- Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia analizy możliwości zastosowań usług satelitarnych, dla projektu pod nazwą "Zastosowania satelitarnych technik dla wykrywania i monitoringu roślin inwazyjnych", realizowanego w ramach współpracy z firmą Wasat Sp. z o.o. i European Space Agency
- posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie REC Polska danych osobowych jest dobrowolne. Pola dotyczące danych osobowych nie są obowiązkowe.
Instytucja: *
Your answer
Stanowisko (opcjonalnie)
Your answer
Adres email (opcjonalnie)
Your answer
I. Sytuacja obecna
1. Czy na terenie administrowanym przez Pana(i) instytucję/na terenie na którym działa Pan(i) znajdują się rośliny inwazyjne? *
2. Jakie rośliny inwazyjne znajdują się na Pana(i) terenie? Czy prowadzony jest monitoring zasięgów występowania tych gatunków na Pana(i) terenie?
Wymienione na poniższej liście zostały zadomowione inwazyjne gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie – znana jest zarówno duża liczba ich stanowisk, jak również duża liczebność osobników w płatach; większość nadal zwiększa liczbę stanowisk lub zajmowany obszar. (zgodnie z klasyfikacją Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Tokarska-Guzik B., i in. 2012, GDOŚ)
Gatunek jest obecny
Obecnie wykonywany jest monitoring tego gatunku
W przeszłości wykonywany był monitoring tego gatunku
Obecnie wykonywany monitoring jest wystarczający
Obecnie wykonywany monit. jest niewystarczający
Monitoring tego gatunku jest ważny dla Pana(i) instytucji
Aronia śliwolistna
Aster nowobelgijski
Barszcz Mantegazziego
Barszcz Sosnowskiego
Czeremcha amerykańska
Dąb czerwony
Klon jesionolistny
Kolczurka klapowana
Moczarka kanadyjska
Nawłoć późna
Nawłoć kanadyjska
Niecierpek drobnokwiatowy
Niecierpek gruczołowaty
Rdest pośredni
Rdest ostrokończysty
Robinia akacjowa
Róża pomarszczona
Rudbekia naga
Rzepień włoski
Stokłosa spłaszczona
Świdośliwka kłosowa
Tawuła kutnerowata
Inne (1)
Inne (2)
Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) gatunek "inne (1)", proszę napisać o jaki gatunek chodzi.
Your answer
Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) gatunek "inne (2)", proszę napisać o jaki gatunek chodzi.
Your answer
3. Jakie przeszkody w realizacji działań monitoringowych napotyka Pan(i)? *
Required
4. Proszę o wypełnienie tabeli o obecnie prowadzonych działań monitoringowych i ich zastosowania w przypadku konkretnych gatunków:
Wymienione na poniższej liście zostały zadomowione inwazyjne gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie – znana jest zarówno duża liczba ich stanowisk, jak również duża liczebność osobników w płatach; większość nadal zwiększa liczbę stanowisk lub zajmowany obszar. (zgodnie z klasyfikacją Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Tokarska-Guzik B., i in. 2012, GDOŚ)
Gatunek jest obecny
Wykonywany jest monitoring tego gatunku
Obecny monitoring jest: WYSTARCZAJĄCY
Obecny monitoring jest: ŚREDNIO WYSTARCZAJĄCY
Obecny monitoring jest: NIEWYSTARCZAJĄCY
Monitoring tego gatunku jest: WAŻNY
Monitoring tego gatunku jest: ŚREDNIO WAŻNY
Monitoring tego gatunku jest: NIEWAŻNY
Aronia śliwolistna
Aster nowobelgijski
Barszcz Mantegazziego
Barszcz Sosnowskiego
Czeremcha amerykańska
Dąb czerwony
Klon jesionolistny
Kolczurka klapowana
Moczarka kanadyjska
Nawłoć późna
Nawłoć kanadyjska
Niecierpek gruczołowaty
Niecierpek drobnokwiatowy
Rdest pośredni
Rdest ostrokończysty
Robinia akacjowa
Róża pomarszczona
Rudbekia naga
Rzepień włoski
Stokłosa spłaszczona
Świdośliwka kłosowa
Tawuła kutnerowata
Inne (1)
Inne (2)
Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) gatunek "inne (1)", proszę napisać o jaki gatunek chodzi.
Your answer
Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) gatunek "inne (2)", proszę napisać o jaki gatunek chodzi.
Your answer
5. W jaki sposób pozyskiwane są informacje o roślinach inwazyjnych dla poszczególnych gatunków?
Wymienione na poniższej liście zostały zadomowione inwazyjne gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie – znana jest zarówno duża liczba ich stanowisk, jak również duża liczebność osobników w płatach; większość nadal zwiększa liczbę stanowisk lub zajmowany obszar. (zgodnie z klasyfikacją Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Tokarska-Guzik B., i in. 2012, GDOŚ)
Zbieranie danych w terenie
Informacje od mieszkańców
Informacje od turystów
Zdjęcia satelitarne
Zdjęcia lotnicze
Drony
Prognozy zasięgów - literatura
Inne
Aronia śliwolistna
Aster nowobelgijski
Barszcz Mantegazziego
Barszcz Sosnowskiego
Czeremcha amerykańska
Dąb czerwony
Klon jesionolistny
Kolczurka klapowana
Moczarka kanadyjska
Nawłoć kanadyjska
Nawłoć późna
Niecierpek gruczołowaty