แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 ช่วงอายุ
1.3 ประเภทผู้รับบริการ
1.4 อุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานขณะนี้
1.5 คุณพบหรือเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้อย่างไร
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
1.6 บริการใดในเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ของเรา ที่ท่านได้มาใช้บริการ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์
ระดับความพึงพอใจ 1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=พอใจ 4=พอใจมาก 5=พอใจมากที่สุด
2.1 ความเร็วในการเปิดหน้าจอต่างๆในเว็บไซต์
min
max
2.2 การจัดรูปแบบ (Layout) ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
min
max
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
min
max
2.4 ขนาด และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านได้ง่าย
min
max
2.5 ปุ่ม และ เมนูต่างๆในเว็บไซต์ มีความเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
min
max
2.6 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
min
max
2.7 ความสวยงาม ความทันสมัย ของหน้าจอเว็บไซต์
min
max
2.8 โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
min
max
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและอื่นๆ
3.1 คุณเคยเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือไม่
3.2 หากมีโอกาส คุณอยากแนะนำเว็บไซต์ของเราแก่คนที่คุณรู้จักหรือไม่
3.3 สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไข
Your answer
3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms