แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 ช่วงอายุ *
1.3 ประเภทผู้รับบริการ *
1.4 อุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานขณะนี้ *
1.5 คุณพบหรือเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้อย่างไร *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
1.6 บริการใดในเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ของเรา ที่ท่านได้มาใช้บริการ *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์
ระดับความพึงพอใจ 1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=พอใจ 4=พอใจมาก 5=พอใจมากที่สุด
2.1 ความเร็วในการเปิดหน้าจอต่างๆในเว็บไซต์ *
min
max
2.2 การจัดรูปแบบ (Layout) ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
min
max
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
min
max
2.4 ขนาด และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านได้ง่าย *
min
max
2.5 ปุ่ม และ เมนูต่างๆในเว็บไซต์ มีความเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย *
min
max
2.6 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ *
min
max
2.7 ความสวยงาม ความทันสมัย ของหน้าจอเว็บไซต์ *
min
max
2.8 โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด *
min
max
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและอื่นๆ
3.1 คุณเคยเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือไม่ *
3.2 หากมีโอกาส คุณอยากแนะนำเว็บไซต์ของเราแก่คนที่คุณรู้จักหรือไม่ *
3.3 สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไข
Your answer
3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms