Call for Papers | Gairm ar Pháipéir
This form should be used to submit proposals for papers/workshops at the LAI Annual Conference. If you have queries or difficulties in filling out this form, please email conference@literacyireland.com

Ní mór an fhoirm seo a úsáid chun togra a chur isteach le páipéar/ceardlann a thabhairt ag Comhdháil Bhliantúil Chumann Litearthachta na hÉireann. Má bhíonn aon cheist nó deacracht agat agus an fhoirm á líonadh, ná bíodh leisce ort ríomhphost a sheoladh chuig conference@literacyireland.com
Name of the Primary Presenter | Ainm an Phríomhláithreora *
Organisation/Institution of the Primary Presenter | Eagraíocht/Institiúid an Phríomhláithreora
Name(s) and Organisation(s)/Institution(s) of Secondary Presenter(s) | Ainm(neacha) agus Eagraíocht(aí)/Institiúid(í) na Láithreoirí Tánaisteacha
This may be left blank if not relevant. | Fág an líne seo ar lár mura mbaineann sé le do thogra.
Email | Ríomhphost *
Please include the email address of the primary presenter. This will be used for correspondence with LAI. | Ní mór ríomhphost an phríomhláithreora a lua anseo. Úsáidfear an ríomhphost seo ar mhaithe le comhfhreagras a dhéanamh le CLÉ.
Format of the proposal | Leagan amach an togra *
Primary medium of presentation | Príomh-mheán an chuir i láthair
Clear selection
Title of paper/workshop | Teideal an pháipéir/na ceardlainne *
Sector | Earnáil *
Please indicate the sector for which your paper/workshop is most appropriate. You may select more than one. | Roghnnaigh an earnáil is oiriúnaí do do pháipéar/cheardlann. Fáiltítear roimh níos mó ná ceann amháin a roghnú.
Required
Key words | Eochairfhocail *
Please indicate 3-5 key words that capture the focus of your paper/workshop. | Luaigh 3-5 eochairfhocal a léiríonn fócas an pháipéir/na ceardlainne.
Abstract | Achoimre *
This abstract will be used in the conference schedule/booklet. Please ensure that the abstract is between 150 and 300 words. | Úsáidfear an achoimre seo i sceideal/leabhrán na comhdhála. Cinntigh go bhfuil fad na hachoimre idir 150 agus 300 focal.
Short Biography of Presenter(s) | Beathaisnéis Ghearr an Láithreora/na Láithreoirí *
Are you willing to present online if COVID-19 restrictions prevent the conference from going ahead face-to-face at Marino Institute of Education? | An bhfuil tú sásta an cur i láthair a dhéanamh ar-líne má chuireann srianta COVID-19 bac ar chomhdháil aghaidh ar aghaidh a reáchtáil in Institiúid Oideachais Marino? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Literacy Association of Ireland. Report Abuse