Formulari d'inscripció al llistat de difusió del Parc Nacional de Cabrera / Formulario de inscripción a la lista de difusión del Parque Nacional de Cabrera
D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades recollides en el present formulari seran d'ús exclusiu per enviar-li comunicacions relatives al Parc Nacional de Cabrera. En qualsevol moment podrà rectificar o cancel·lar les seves dades sol·licitant-ho a l'adreça parcnacionaldecabrera@gmail.com / De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos recogidos en el presente formulario serán de uso exclusivo para enviarle comunicaciones relativas al Parque Nacional de Cabrera. En cualquier momento podrá rectificar o cancelar sus datos solicitándolo a la dirección parcnacionaldecabrera@gmail.com
Nom / Nombre *
Llinatges / Apellidos *
Adreça electrònica / Correo electrónico *
Vull rebre comunicacions del PN de Cabrera / Quiero recibir comunicaciones del PN de Cabrera *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy