แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1. สถานภาพของท่าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kanchanaburi Rajabhat University. Report Abuse