ទម្រង់ស្នើសុំទាញយកសម្ភារអប់រំចំណេះដឹងបរិស្ថាន និងទន្លេមេគង្គ ពីគេហទំព័រ mekongwonders.org 
សូមបំពេញទម្រង់សុំទាញយកនេះ ក្រុមការងារយើងនឹងផ្ងើតំណសម្រាប់ការទាញយក។

អរគុណ!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ឈ្មោះ
អ្នកមកកាន់គេហទំព័រ mekongwonders.org  *
មុខងារ *
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ទាញយកសម្ភារអប់រំចំណេះដឹងបរិស្ថាន និងទន្លេមេគង្គ? *
តើអ្នកនឹងប្រើប្រាស់សម្ភារអប់រំចំណេះដឹងបរិស្ថាន និងទន្លេមេគង្គ ជាមួយនរណា? *
តើអ្នកចង់ទាញយកសម្ភារមួយណាក្នុងចំណោមសម្ភារដែលរៀបរាប់ខាងក្រោម? *
តើអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ពីបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់សម្ភារទាំងនេះបានទេ? (បញ្ជាក់៖ ការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ក្រុមការងារក្នុងការកែសម្រួល និងបង្កើតគំនិតសម្ភារអប់រំថ្មីៗទៀត ) *
បើអ្នកឆ្លើយថា បាទ/ចា៎ស  សូមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ (លេខទូរស័ព្ទ, កម្រិតការអប់រំ, ទីកន្លែងរស់នៅ) ក្រុមការងារនឹងធ្វើការផ្ញើកម្រងសំនួរក្រោយពីអ្នកបានប្រើប្រាស់រួច។
ចុងក្រោយ សូមបំពេញអ៊ឺម៉ែលរបស់អ្នកនៅទីនេះ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy